หน้าแรก News & Event MSC ส่งมอบปฏิทินจากโครงการปฏิทินเก่าเราขอ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

MSC ส่งมอบปฏิทินจากโครงการปฏิทินเก่าเราขอ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

แบ่งปัน

คุณกมลวรรณ สารพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เป็นตัวแทนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาในกลุ่มผู้พิการทางสายตา ผ่านโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” ที่ได้ดำเนินกิจกรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงานภายในองค์กร รวบรวมส่งต่อให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อผลิตเป็นปฏิทินอักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566