หน้าแรก Home feature วงการมือถือเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีติดตามตัว เพื่อสกัดการแพร่กระจาย COVID-19

วงการมือถือเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีติดตามตัว เพื่อสกัดการแพร่กระจาย COVID-19

แบ่งปัน

เพื่อที่จะจำกัดวงการระบาดของ COVID-19 นั้น ทางเหล่าผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างรวมกันสร้างระบบแบ่งปันข้อมูลทั่วโลกที่สามารถตรวจติดตามแต่ละบุคคลทั่วโลกได้ นำโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของ GSMA ที่กำลังพูดคุยกับทุกบริษัทเพื่อที่จะช่วยกันติดตั้งระบบนี้ในโทรศัพท์มือถือของตัวเอง

แน่นอนว่าข้อเสียของการพัฒนาระบบแบบนี้ย่อมหมายถึงการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวและเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามตัวบุคคลสำหรับรับมือกับ COVID-19 นั้นได้ถูกจำกัดโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั้งการเฝ้าตรวจสอบข้อมูลภายในประเทศของตัวเอง หรือแม้แต่การพูดคุยกับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็ตาม

ซึ่งประเทศที่มีอุปสรรคดังกล่าวได้แก่สหรัฐฯ, อินเดีย, โปแลนด์, อิหร่าน, สิงคโปร์, อิสราเอล, และเกาหลีใต้ แม้แนวคิดในการสร้างตัวติดตามจะสามารถช่วยตามติดการแพร่ระบาดของโรคได้ แต่ในขณะเดียวกันก็น่ากลัวพอสมควร

ที่มา : CB