หน้าแรก Home Business แม้พนักงานไม่ได้อยากกลับออฟฟิศ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปิดสำนักงานไปเสียเลยนะ

แม้พนักงานไม่ได้อยากกลับออฟฟิศ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปิดสำนักงานไปเสียเลยนะ

แบ่งปัน

การทยอยเปิดที่ทำงานใหม่อีกครั้งมีทั้งเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ฝั่งที่เชียร์ก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะออกจากการอยู่แต่ที่พัก ได้ทำงานเคียงข้างไปกับเพื่อนๆ ตัวเป็นๆ อีกครั้ง ขณะที่อีกหลายคนมองการออกจากบ้านเป็นความลำบากใจอย่างยิ่ง

ผลที่ออกมาจึงเป็นการที่พนักงาน “ทยอย” กลับเข้ามาทำงานที่โต๊ะในออฟฟิศอย่างช้าๆ โดยจากผลการวิเคราะห์ของแพลตฟอร์มจองสำนักงานอย่าง Robin พบพนักงานในสหรัฐฯ ทำงานในสำนักงานเฉลี่ย 4.9 วันต่อเดือนในไตรมาสแรกของปีนี้

ขณะที่เมื่อเทียบกับความจุของพื้นที่สำนักงานทั้งหมดนั้นยังใช้ประโยชน์อยู่แค่ 25% แต่ถึงจะเหลือโต๊ะว่างจำนวนมาก ก็พบผลสำรวจกว่า 95% ที่ได้รับประสบการณ์เชิงบวกจากการกลับเข้ามาในออฟฟิศ ไม่ได้รู้สึกทรมานแต่อย่างใด

การทำงานจากระยะไกลได้ใจใครหลายคนเนื่องจากได้เวลาที่เคยเสียไปกับการเดินทางกลับคืนมา แต่อีกหลายคนก็ยังให้คุณค่ากับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการทำงานเป็นทีมในสถานที่ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่

ที่มา : ZDNet

 

//////////////////

สมัครสมาชิก Enterprise ITPro เพื่อรับข่าวสารด้านไอที