หน้าแรก Internet of Things เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารอัจฉริยะให้แก่องค์กร ด้วยระบบ Microsoft Teams Phone ผ่านบริการ Operator Connect จาก AIS Business

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารอัจฉริยะให้แก่องค์กร ด้วยระบบ Microsoft Teams Phone ผ่านบริการ Operator Connect จาก AIS Business

แบ่งปัน

ปัจจุบันนี้องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การทำงานในยุคที่เรียกกันว่า Work from anywhere ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานในยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นในการตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน และที่สำคัญต้องช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไมโครซอฟท์ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้พัฒนาโซลูชันในการช่วยการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรในการสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าผ่านทางบริการที่ชื่อว่า “Microsoft Teams Phone” เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คุณและองค์กรสามารถสร้างการสื่อสารได้อย่างอัจฉริยะมากขึ้น

Microsoft Teams Phone คืออะไร?

ในอดีตองค์กรใดที่ยังต้องมีเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน (02) แบบตั้งโต๊ะเพื่อเอาไว้เพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ในการใช้งานรับสายหรือโทรออก ส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่ที่โต๊ะทำงานตลอดเวลา ทำให้บางครั้งเกิดความไม่สะดวก และองค์กรเองก็ยังต้องลงทุนมหาศาลเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ ซึ่งหนีไม่พ้นกับสิ่งต่างๆ ดังนี้

– องค์กรต้องลงทุนในค่าอุปกรณ์และฮารด์แวร์หลัก เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ IP PBX
– ต้องลงทุนค่าตัวเครื่องโทรศัพท์ไอพีโฟนจำนวนมาก (และมีราคาเครื่องที่สูง)
– ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาทั้งเซิร์ฟเวอร์และไอพีโฟน
– ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการคอนฟิกูเรชันระบบ (เพราะระบบมีความซับซ้อนมาก)
– ถ้าเป็นระบบเก่าอย่างเช่น ระบบอนาล็อกแบบ PABX องค์กรต้องเสียทั้งพื้นที่ในการวางตู้ PABX และค่าใช้จ่ายในการลากสายโทรศัพท์อีกจำนวนมาก

Microsoft Teams Phone จึงเป็นบริการโทรศัพท์ผ่านไอพีจากไมโครซอฟท์ที่มาตอบโจทย์และช่วยให้คุณและทีมงานของคุณสามารถที่จะสื่อสารกันเอง รวมถึงสื่อสารกับบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมๆ กับมีความเป็น “ทางการ” มากขึ้น โดยคุณสามารถเลือกใช้ “เบอร์ขึ้นต้นด้วย 02” ซึ่งมีลักษณะความเป็นทางการมากกว่าเบอร์มือถือ ในกรณีเมื่อมีการโทรศัพท์พูดคุยกันระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้ากับองค์กรผ่านทางบริการนี้ และที่สำคัญ บริการ Microsoft Teams Phone ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบดั้งเดิมที่กล่าวไปได้ทั้งหมด

มั่นใจการให้บริการโดยทีมงาน AIS Business

AIS Business ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้านกลยุทธ์คนสำคัญของทาง Microsoft โดยทำตลาดทั้งในแง่ของการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของ AIS เอง รวมไปถึงบริการ Micrsoft Teams ของ Microsoft ด้วยเช่นกัน

สำหรับในส่วนของบริการ Microsoft Teams Phone นี้ ทั้งสองบริษัทได้มีการพัฒนาให้การใช้งานมีความง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นบริการที่มีลักษณะเป็นแบบ “Operator Connect” ที่มีความสะดวกรวดเร็ว และง่ายในการใช้งานและการติดตั้ง และประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงต้นทุนอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อเทียบกับระบบโทรศัพท์แบบเดิม

องค์กรสามารถที่จะติดต่อขอใช้บริการ Microsoft Teams Phone ที่เป็นแบบ Operator Connect ได้ผ่านทาง AIS Business ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงเบอร์ที่เป็น Fix line (เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 02) เข้ากับ Microsoft Teams จากนั้นก็นำมากำหนดเบอร์ภายในเพิ่มเติมให้กับพนักงานขององค์กรในแต่ละท่านได้ทันที เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการมีเบอร์โทรศัพท์ใหม่และไม่อยากลงทุนระบบโทรศัพท์หรือการตั้งค่าที่มีความซับซ้อน

วิธีการเปิดใช้งาน Microsoft Teams Phone

สำหรับการเปิดบริการและใช้งาน Microsoft Teams Phone นั้น ทำได้ง่ายนิดเดียว โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. สำหรับผู้ที่ใช้งาน Microsoft Teams นั้นให้ เข้าไปที่หน้า Microsoft Teams Admin Center และเลือกที่ Operator Connect
2. จากนั้นให้เลือกผู้ให้บริการ (ที่อยู่ในประเทศไทย) โดยในที่นี้ให้เลือก AIS Business
3. หลังจากเมื่อมีการ Submit เข้ามาในระบบแล้วทาง AIS Business ก็จะเข้าไปติดต่อประสานงานอีกที
4. เมื่อได้เบอร์ 02 จากทาง AIS Business แล้ว ทางผู้ดูแลระบบก็สามารถกำหนดเบอร์ 02 ให้แก่พนักงานเพื่อใช้งาน (สำหรับเบอร์ 02 นั้นก็สามารถเลือกเบอร์ได้ตามความต้องการ)
5. พนักงานสามารถใช้การโทรศัพท์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ได้ทันที (จะมีปุ่ม Dial pad ขึ้นมาให้ผู้ใช้งานได้กดโทรศัพท์)

ประโยชน์ของการใช้งาน Microsoft Teams Phone

Microsoft Teams Phone เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีความง่ายต่อการใช้งานขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยสามารถจำแนกประโยชน์ของระบบออกมาได้ดังนี้

– สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน :
องค์กรสามารถที่จะใช้งาน Microsoft Teams Phone เสมือนหนึ่งการใช้งานโทรศัพท์ทั่วไป ผ่านทางอุปกรณ์อะไรก็ได้ (โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต) ที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft Teams อยู่ ได้ทันที (ระบบจะแสดงเบอร์โทรเข้าให้ได้ทราบ)

– ประหยัดค่าใช้จ่าย :
ด้วยความที่มีลักษณะเป็นแบบ Operator Connect ทำให้องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของตู้สาขา หรือเครือข่ายโทรศัพท์ และ ค่าเครื่องโทรศัพท์(ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน) รวมถึงไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการในส่วนของการคอนฟิกและเมนเทรนระบบใดๆ ทั้งสิ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน ไปมากมาย (จะเป็นการเสียค่าบริการแบบรายเดือน หรือรายปีตามข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และ AIS Business)

อีกทั้งยังประหยัดเรื่องค่าโทรไปต่างประเทศ เพียงมี Operator Connect สามารถ โทรข้ามประเทศบนเบอร์ fix line หากันได้

– ประหยัดพื้นที่ใช้สอย :
องค์กรไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่สำหรับตู้สาขาและไม่จำเป็นต้องลากสายโทรศัพท์อีกต่อไป ทำให้องค์กรมีพื้นที่ไปทำอย่างอื่นมากขึ้น

– มีความเอนกประสงค์มากขึ้น :
คุณยังสามารถใช้งานการประชุมร่วมผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams ได้ ในขณะเดียวกันก็ใช้งานโทรศัพท์เบอร์ 02 ผ่านทาง Microsoft Teams ได้ทันที โดยผู้ใช้งานจะทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ ก็สามารถสื่อสารกับลูกค้าหรือคู่ค้าได้ตลอดเวลา

– คุณภาพเสียงผ่านเครือข่ายที่เชื่อใจได้ :
นอกจากนั้นแล้วการสื่อสารของ AIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอันหนึ่งในประเทศไทย ทำให้คุณสามารถประชุมหรือพูดคุยผ่านทางเครือข่าย AIS 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หากท่านสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft Teams Phone เพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ Website : https://business.ais.co.th/solution/Microsoft-Teams-Phone.html?category=mobility

AIS Business พร้อมเป็นพันธมิตรดิจิทัล ที่มั่นใจได้ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคมไทย
“Your Trusted Smart Digital Partner”
เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email : business@ais.co.th
Website : https://business.ais.co.th