หน้าแรก Home feature ไมโครซอฟท์ เชิญร่วมงาน Dynamics 365 Business Forum

ไมโครซอฟท์ เชิญร่วมงาน Dynamics 365 Business Forum

แบ่งปัน

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา Dynamics 365 Business Forum ซึ่งจะรวบรวมเรื่องราวที่สะท้อนมุมธุรกิจและเทคโนโลยี 3-5 ปีที่ผ่านมา และนำคุณขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างเหนือคู่แข่งในอนาคตด้วยมุมมองใหม่ๆของระบบจัดการองค์กรในอนาคตว่าเราต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร

เสริมสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตและสร้าง Actionable Insights ที่จับต้องได้ เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP และ CRM ทำให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกกระบวนการ รู้จักลูกค้าของคุณแบบ 360 องศาด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณ ตอบสนองเป็นเชิงรุกด้วยข้อมูลเชิงลึกด้วย AI ที่จะสร้าง Customer Experience ที่ตอบโจทย์ทุกคน

งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ โรงแรม St. Regis Bangkok ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 15.00 น. โดยจำกัดที่นั่ง และเว้นระยะห่างตามนโยบาย Social Distancing และขอรณรงค์ให้ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงาน

กำหนดการดังนี้
8.30 – 9.30 ลงทะเบียน

9.30 – 10.00 Now & Next : 2021 ERP and CRM Trends
สะท้อนมุมธุรกิจและเทคโนโลยี 3-5 ปีที่ผ่านมาก และนำคุณขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างเหนือคู่แข่งในอนาคตด้วยมุมมองใหม่ๆของระบบจัดการองค์กรในอนาคตว่าเราต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร

10.00 – 10.45 Forward Looking : Building AI-Enabled Intelligent Business Application
เสริมสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตและสร้าง Actionable Insights ที่จับต้องได้ เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP และ CRM ทำให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกกระบวนการ รู้จักลูกค้าของคุณแบบ 360 องศาด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณ ตอบสนองเป็นเชิงรุกด้วยข้อมูลเชิงลึกด้วย AI ที่จะสร้าง Customer Experience ที่ตอบโจทย์ทุกคน

10.45 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 Now & Next : Customer Sharing
วิสัยท้ศน์และมุมมองของผู้บริหารในการสร้างและใช้ระบบจัดการองค์กรสำหรับวันนี้และวันหน้า

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 Breakout Sessions

Track 1 : Activate Digital Selling | Connected Commerce

Track 2 : Optimize processes | Agile business process

Track 3 : Run Adaptive Business Operations |  Modern Industry at scale

Track 4 : Digital Factory

15.00 ปิดงาน

ลงทะเบียนได้ที่: https://www.microsoftevents.com/profile/11792769

*เนื่องจากที่นั่งจำกัด ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมงานเฉพาะผู้ที่ได้รับจดหมายตอบรับเท่านั้น