หน้าแรก Cloud พัฒนาองค์กรด้วยระบบ Microsoft Azure โดยผู้เชี่ยวชาญ Ingram Micro และ Facgure

พัฒนาองค์กรด้วยระบบ Microsoft Azure โดยผู้เชี่ยวชาญ Ingram Micro และ Facgure

แบ่งปัน

โลกในยุคใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีระบบ Data Center ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามด้วยเช่นกัน จากระบบที่เป็นแบบ On-Premise แบบดั้งเดิม ได้พัฒนาก้าวสู่โลกของ Cloud computing สมัยใหม่ แต่อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องมี Cloud Platform ที่ดีมารองรับกับอนาคตใหม่ ซึ่งผู้นำด้าน Cloud Computing ในวันนี้ คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Microsoft Azure

Enterprise ITPro ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารทั้งสองท่าน โดยท่านแรก คุณพรสิทธิ์ ปาลิไลยก์ Cloud Consultant, Ingram Micro (Thailand) Limited และคุณธีรยุทธ โกสินทร์ Managing Director, Facgure Co., Ltd.

Ingram Micro มีบทบาทที่สำคัญในการเป็น Cloud Service Provider ที่คอยให้บริการและสนับสนุน พันธมิตรด้านระบบ Cloud computing ไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและการยกระดับจากระบบเดิมไปสู่โลกของ Cloud ซึ่งก็คือ Microsoft Azure ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทางด้านของ Facgure นับได้ว่าเป็นคู่ค้าคนสำคัญของทาง Ingram Micro ที่คอยให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านธุรกิจแบบอัจฉริยะ หรือที่เรียกว่า Business Intelligence โดยพวกเขาคอยให้คำปรึกษาและให้บริการระบบดังกล่าวผ่านทางการใช้งาน Cloud computing เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างราบลื่น

และนี่คือคลิป VDO สัมภาษณ์ที่น่าสนใจจากทั้งสองบริษัท

สำหรับท่านที่สนใจ เทคโนโลยี Microsoft Azure สามารถติดต่อได้ที่ INGRAM MICRO (THAILAND) LTD. เบอร์โทร +662 012 2222 เว็บไซต์ www.ingrammicro.co.th