หน้าแรก News & Event ไอทีพีซี เดินหน้าจัดงาน ITPC Cyber Night Party 2022 กระชับสัมพันธ์คนไอที

ไอทีพีซี เดินหน้าจัดงาน ITPC Cyber Night Party 2022 กระชับสัมพันธ์คนไอที

แบ่งปัน

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานกระชับความสัมพันธ์แหล่งข่าวและนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ITPC Cyber Night Party 2022 เพื่อสะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวไอที ในการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมรวมไปถึงพบปะพูดคุยถึงความเป็นไปของวงการไอที หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด พร้อมองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตบเท้าเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (BTS สนามเป้า)

ณัฐพล ศรีภิรมย์ ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ส่งผลให้การพบประหารือในประเด็นต่าง ๆ ของการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกชมรมไอทีพีซี ที่มีบทบาทต่อแวดวงไอทีมาอย่างยาวนาน เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง งาน ITPC Cyber Night Party 2022 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นงานแรกที่เหล่าคนไอที ทั้งนักข่าว องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้ามากระชับความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น สะท้อนให้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่พร้อมจะความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง ส่งไปยังผู้อ่าน ผู้ชม และผู้ฟังทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมหน่วยงานในสังกัด และธุรกิจภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนชมรมนักข่าวไอทีมาโดยเสมอมา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลัก โดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด และหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ อีกมากมายที่ล้วนแต่เป็นองค์กรทางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย

การจัดงาน ITPC Cyber Night Party 2022 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นับเป็นงานกระชับความสัมพันธ์ประจำปีครั้งสำคัญของบุคคลและหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งโดยปกติจะมีการจัดขึ้นทุกปีเพื่อเชิญชวนสมาชิกของชมรม ภาคเอกชน และหน่วยงาภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีของประเทศ ให้ได้มาพบปะพูดคุยและสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน เพื่อต่อยอดไปสู่การรายงานข่าวด้วยความถูกต้องต่อไปในอนาคต