หน้าแรก Applications สุดยอดงานสัมมนา IT Trends 2019 ที่คนไอทีไม่ควรพลาด !

สุดยอดงานสัมมนา IT Trends 2019 ที่คนไอทีไม่ควรพลาด !

527
แบ่งปัน
งานรวมพลคนมองเทรนด์ด้านเทคโนโลยีของโลกและไทยโดยวิทยากรกว่า 36 ผู้ทรงคุณวุฒิมารวมตัวกันในงาน IT Trends 2019 – Putting Digital Transformation to Work วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2018 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

IMC Institute และ Optimus (Thailand) จำกัดรวมจัดงานสัมมนา IT Trends มาต่อเนื่องกันทุกปี ทุกครั้งจะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศมายี่สิบกว่าท่านเพื่อจะ Update ในปีถัดไปว่าแนวโน้มด้านไอทีของบ้านเราจะมีเทคโนโลยีและความเคลื่อนไหวต่างๆของอุตสาหกรรมด้านใดที่สำคัญ ในปีนี้ทาง IMC Institute ได้จัดงานนี้ร่วมกับทางOptimus (Thailand)จำกัดเป็นปีที่6 กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โดยได้เชิญวิทยากรมาทั้งหมด 36 ท่าน ในหัวข้อว่า Putting Digital Transformation to Work ทั้งนี้จะเน้นเรื่องของแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีผลกระทบต่อ Digital Transformation ขององค์กร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.imcinstitute.com/IT-Trends-2019)

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาดู Gartner IT Strategic Trends 2019 เราอาจไม่เห็นความแตกต่างกับปีที่ผ่านมาๆมากนัก โดยจะแบ่งเป็นสามด้านเช่นเดิมคือ Intelligent, Digital และ Mesh แต่เนื้อหาโดยละเอียดจะเห็นประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมในบ้างด้านเช่น Intelligent จะกล่าวถึง Augmented analytics และ AI-Driven development ที่จะทำให้การพัฒนา AI เป็นไปได้ง่ายและอัตโนมัติมากขึ้น นอกจากนั้นก็ยังเน้นเรื่องของ Empowered edge และ Immersive technologies ในกลุ่มของ Digital และยังกล่าวถึง Smart spaces อย่างเช่น Smart city ซึ่งจะเห็นสภาพแวดล้อมที่ผสมกันกับโลก Physical ปัจจุบันกับโลกดิจิทัล สุดท้ายก็ชี้เห็นถึง Quantum computing ที่กำลังเข้ามาซึ่งจะทำให้การประมวลผลต่างๆได้อย่างรวดเร็วมหาศาล รวมถึงเรื่องของ Digital ethics and privacy ที่กำลังกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

จาก IT Trends ที่กล่าวมาทำให้ทีมงานของ IMC Institute และ Optimus (Thailand) มีความเห็นร่วมกันว่า IT Trends อาจเปลี่ยนแปลงไม่มากนักแต่สิ่งสำคัญคือองค์กรจะต้องนำการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในองค์กรให้ได้ ต้องเข้าใจให้ได้ว่า IT Trends ที่เข้ามาจะมีผลกระทบกับองค์กรอย่างไร เช่นการเข้ามาของ AI ทั้งในเรื่องของ Autonomous things หรือ Development tools จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดังนั้นเราจึงกำหนด Theme ในปีนี้ให้เป็นหัวข้อ Putting Digital Transformation to Work โดยสัมมนาสองวัน ในวันแรกจะเชิญวิทยากรหลายๆท่านมาบรรยายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงรวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีในปีหน้าอาทิเช่น

คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด บรรยายหัวข้อ Digital Transformation is Faster than We Expected

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ บรรยายหัวข้อ IT Trends & Digital Transformation

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะมาบรรยายหัวข้อ Innovation & Digital Transformation

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ บรรยายหัวข้อ Digital Disruption

ดร.พีรเดช ณ น่าน Digital Futurist & CIO World Business Columnist บรรยายหัวข้อ 5G & Digital Transformation

ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรยายหัวข้อ IT Trends Disrupt Government Sector

ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช CTO, Merlin’s Solutions International บรรยายหัวข้อ AI & Digital Transformation

สำหรับวันที่สอง เราจะแบ่งห้องการบรรยายเป็นสามห้องและมีวิทยากรร่วมบรรยายประมาณ 36 ท่านโดยมี Tracksต่างๆอาทิเช่น

• Smart Media/Communication Track
• Smart FSI Track
• Future Technology Track
• Smart Manufacturing Track
• Smart Government Track

ผู้ที่ควรเข้าอบรม

• ผู้บริหารขององค์กร CEO, CIO, CFO, CTO
• ผู้จัดการด้านไอที
• เจ้าหน้าที่ด้านไอที
• วิศวกรไอที พนักงานไอที นักพัฒนาซอฟต์แวร์
• ผู้บริหารหน่วยงานและแผนกอื่นๆ ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
• ผู้บริหารจาก IT Vendors, Distributors and System Integrators
• ผู้สนใจทั่วไป

ค่าอบรม: 8,900 บาท พิเศษเมื่อลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน ลดเหลือ23,900 บาท (ราคาดังกล่าวรวมคู่มือประกอบการอบรม อาหารว่างเช้าบ่าย และอาหารกลางวัน)**ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%

ลิงค์ลงทะเบียน: www.imcinstitute.com/training/course-registration
กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม: www.imcinstitute.com/it-trends-2019
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 02-233-4732 มือถือ : 087-593-7974, 088-192-7975 , 088-538-2395
อีเมล์ : contact@imcinstitute.com Line ID : @imcinstitute

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here