หน้าแรก Cloud ฟรี Webinar : งาน Infra & Cloud Thailand Summit 2018 (งานวันที่ 21...

ฟรี Webinar : งาน Infra & Cloud Thailand Summit 2018 (งานวันที่ 21 ก.พ.นี้)

แบ่งปัน
webinar

Free Webinar & Online Event !!! Infra and Cloud
Thailand Summit 2018 เริ่มเข้าใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 6.00 ของวันที่ 21 กพ 2018

วิธิที่ 1 : เข้าร่วมชมสัมมนาผ่าน PC กดที่ link
https://seminar.vconnectpro.com/live/ap/d5a4530570a2c2cda812a464b2f68e513247a564

วิธีที่ 2 : เข้าร่วมชมสัมมนาผ่านอุปกรณ์มือถือ  Download application ได้ตาม link

+++ สำหรับ ios
Vconnect Seminar by Bangkok Pro Venture Co., Ltd.
https://itunes.apple.com/th/app/vconnect-seminar/id1276975646?mt=8

++ สำหรับ Android
Vconnect Seminar – แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.vconnectpro.VconnectSeminar

*** ใส่รหัส 62891607 สำหรับเข้าสู่การสัมมนาผ่านอุปกรณ์มือถือ