หน้าแรก Applications IFS เข้าซื้อกิจการ WorkWave เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

IFS เข้าซื้อกิจการ WorkWave เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แบ่งปัน

ไอเอฟเอส เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการของบริษัท เวิร์คเวฟ แอลแอลซี (WorkWave LLC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท เวิร์คเวฟ เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการหรือซอฟต์แวร์ แอส อะ เซอร์วิส (Software-as-a-Service (SaaS)) บนระบบคลาวด์ที่สามารถปรับขยายได้ในระดับสูงและพร้อมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านการบริการภาคสนาม การจัดส่งสินค้า และโลจิสติกส์

นอกจากนี้ บริษัท เวิร์คเวฟ ยังมีฐานลูกค้าเป็นองค์กรธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มบี) ในตลาดที่หลากหลาย อาทิ งานบริการเฉพาะทางด้านการกำจัดแมลง การจัดสวนและการตัดหญ้า การทำความสะอาดและการดูแลอาคาร ระบบทำความร้อน/ระบายอากาศ/ปรับอากาศ การวางท่อและระบบไฟฟ้า รวมถึงการขนส่ง

โซลูชั่น ซอฟต์แวร์ แอส อะ เซอร์วิส (SaaS) ของบริษัท เวิร์คเวฟ ผสานรวมการทำงานของฝ่ายสนับสนุนขององค์กรเข้ากับฝ่ายบริการภาคสนามได้อย่างราบรื่น ช่วยให้องค์กรธุรกิจบริการขนาดกลางและย่อมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานด้านการสนับสนุนของตน เช่น การจัดกำหนดการ การวางแผน และการเรียกเก็บเงิน ทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นการทำงานภาคสนามและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างระบบการขายและการตลาดในรูปแบบอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าของบริษัท เวิร์คเวฟ จึงสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างรายได้ และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างสัมฤทธิผล

ที่มา : ข่าว PR, IFS