หน้าแรก Data Center IBM เสนอให้ผู้ผลิต AI ทำเอกสารคู่มือที่แสดงรายละเอียดอย่างโปร่งใส

IBM เสนอให้ผู้ผลิต AI ทำเอกสารคู่มือที่แสดงรายละเอียดอย่างโปร่งใส

แบ่งปัน

ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะรณรงค์การพัฒนาระบบ AI ที่ผู้ใช้ไว้วางใจได้ในชื่อแคมเปญว่า “Trusted AI” นั้น ล่าสุดทาง IBM Research ได้เผยแพร่เอกสารที่เรียกร้องให้ผู้ให้บริการ AI ทำคู่มือที่เรียกว่า Supplier’s Declaration of Conformity (SDoC) ที่ระบุข้อมูลอย่างครอบคลุมทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงาน, ความปลอดภัยในการใช้งาน, และความปลอดภัยของตัวระบบเอง

เอกสารลักษณะนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่มีในอุตสาหกรรมหลายกลุ่ม ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ข้อบังคับที่จำเป็นต้องทำ แต่ในหลายกรณีก็มักมีการรณรงค์จนถือเป็นมาตรฐานของวงการนั้นๆ เช่น Think of the Energy Star, มาตรฐานของคณะกรรมการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ของสหรัฐฯ, หรือการให้คะแนนสำหรับแต่ละกองทุนในวงการสถาบันการเงิน เป็นต้น

SDoC นี้จะกล่าวถึงทั้งด้านความปลอดภัย, การทดสอบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ, ไปจนถึงโมเดลการประมวลผลข้อมูลที่ใช้ด้วย โดยเฉพาะความแม่นยำในการทำนายที่เหมาะสมและการวัดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน ไปจนถึงคำแนะนำในการใช้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะกับงานแบบไหน

IBM มองว่าเอกสารเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ AI ได้จากการลดช่องว่างด้านข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานโดยเฉพาะกับงานที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย เช่น AI สำหรับขับเคลื่อนรถยนต์หรือเครื่องบินอัตโนมัติ

https://www.zdnet.com/article/ibm-researchers-propose-transparency-docs-for-ai-services