หน้าแรก Artificial Intelligence IBM ก้าวหน้าอีกขั้นในการพัฒนา AI ทำนายโรคอัลไซเมอร์อย่างแม่นยำ

IBM ก้าวหน้าอีกขั้นในการพัฒนา AI ทำนายโรคอัลไซเมอร์อย่างแม่นยำ

แบ่งปัน

IBM ได้จับมือกับยักษ์ใหญ่ด้านยาและเภสัชกรรมอย่าง Pfizer ในการออกแบบโมเดลสมองกล (AI) เพื่อทำนายแนวโน้มการเกิดโรคทางประสานได้ล่วงหน้าถึง 7 ปีก่อนจะเริ่มมีอาการ ซึ่งปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ปัญหาคือกว่าวินิจฉัยเจอก็สายเกินกว่าจะป้องกันไม่ให้ลุกลามอย่างรวดเร็ว อาการที่เกี่ยวข้องของโรคนี้ได้แก่ การสูญเสียความทรงจำทีละน้อย การสับสนงุนงง รวมไปถึงการทำกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคยได้ยากขึ้นเรื่อยๆ

จากรายงานใน The Lancet eClinical Medicine ระบุว่า นักวิจัยได้ใช้ตัวอย่างข้อมูลด้านภาษาจากการทดสอบความสามารถในการพูดทางการแพทย์จำนวนหนึ่งที่ได้จากการศึกษาที่ชื่อว่า Framingham Heart Study

ซึ่งเป็นการศึกษาระยะยาวที่ได้ติดตามสุขภาพของคนกว่า 5,000 คนและครอบครัวตั้งแต่ปี 1984 เพื่อนำมาสอนให้โมเดล AI เรียนรู้ จนทำให้สามารถตรวจบุคคลที่ยังสุขภาพดีอยู่ได้ว่า จะเกิดอาการของโรคขึ้นในบั้นปลายชีวิตหรือไม่

ที่มา : ZDnet