หน้าแรก Vendors HUAWEI หัวเว่ย จับมือ มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งสู่ Smart University

หัวเว่ย จับมือ มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งสู่ Smart University

แบ่งปัน

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถด้านไอซีที กับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยการลงนามครั้งนี้สอดคล้องกับความคิดริเริ่มในระดับสากลของหัวเว่ย ที่ต้องการบ่มเพาะผู้ที่มีความสามารถหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมไอซีที และช่วยเตรียมความพร้อมให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศมุ่งสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

ในฐานะที่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างอุตสาหกรรมไอซีทีกับภาคการศึกษา พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 โดยมี ดร. พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และนายจัสติน ฟ่าน รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดจำหน่ายโซลูชันและการตลาด กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม และมีศาสตราจารย์ ดร. กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัยท่านอื่น ๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ หัวเว่ยจะให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยนครพนม รวมถึงสนับสนุนความรู้ความเชี่ยวชาญ หลักสูตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะสามารถช่วยคณาจารย์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บรรดานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และด้วยการใช้เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม อาทิ บิ๊กดาต้าและบริการคลาวด์ หัวเว่ยจะช่วยทรานสฟอร์มมหาวิทยาลัยนครพนมให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือ Smart University เพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และช่วยบ่มเพาะเหล่านักศึกษาให้พร้อมต่อการเป็นบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยทักษะอุตสาหกรรมสำหรับการก้าวไปสู่โลกแห่งการทำงาน

//////////////////

สมัครสมาชิก Enterprise ITPro เพื่อรับข่าวสารด้านไอที