หน้าแรก Vendors HUAWEI Huawei จับมือร่วมกับ Metro Systems เปิดศูนย์บริการ Technical Support Center

Huawei จับมือร่วมกับ Metro Systems เปิดศูนย์บริการ Technical Support Center

แบ่งปัน

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชันไอซีทีชั้นนำ ได้ร่วมกับ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร เปิดศูนย์บริการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยเปิดศูนย์บริการที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในรูปแบบภาษาไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ยึดลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยการบริการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำ การแก้ไขปัญหา ที่ตรงประเด็นและรวดเร็ว