หน้าแรก Artificial Intelligence แพลตฟอร์ม อินฟราสตรัคเจอร์ Huawei AI Computing โซลูชัน AI ครบวงจรรองรับการใช้งานทุกรูปแบบ

แพลตฟอร์ม อินฟราสตรัคเจอร์ Huawei AI Computing โซลูชัน AI ครบวงจรรองรับการใช้งานทุกรูปแบบ

แบ่งปัน

ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) นับว่ามีบทบาทต่อภาคธุรกิจเเละอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มว่า AI จะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจจึงมีความสำคัญอย่างมาก หัวเว่ยเองก็มีโซลูชันทางด้าน AI ครบวงจร ในกลุ่ม Atlas ซึ่งเป็นชุดผลิตภัณฑ์การประมวลผลที่ทรงพลังที่สุดในโลก

ชิปประมวลผล AI ประสิทธิภาพสูง

ด้วยความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หัวเว่ยจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม อินฟราสตรัคเจอร์ Huawei AI Computing ที่เป็นโซลูชัน AI แบบครบวงจรรองรับการใช้งานทุกรูปแบบ เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพการประมวลผล สำหรับงานด้าน AI นั้นจะแตกต่างกับงานประมวลผลทั่วๆไปที่รองรับการประมวลผลได้แบบหลายหลายแต่ไม่สามารถตอบโจทย์กับการประมวลผลในกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องทำซ้ำต่อเนื่องได้อย่าง AI ส่งผลให้ผู้พัฒนาและผู้ผลิตหน่วยประมวลผลทั่วโลกมีการพัฒนาหน่วยประมวลผลเฉพาะทางออกมารองรับงานเทคโนโลยี AI เพิ่มมากขึ้น

นอกจากประสิทธิภาพการประมวลผลแล้ว การประหยัดพลังงานได้ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความจำเป็น เพื่อให้การประมวลผลในการ Training AI สำหรับสร้างโมเดลออกมานั้นทำได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ ดังนั้นการนำ AI ไปใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพจึงเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาตามโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อจำกัดด้านพลังงานอีกต่อไป

หัวเว่ย ในฐานะหนึ่งในผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการพัฒนาแพลตฟอร์มทางด้าน AI ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกด้าน ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ตระกูล Atlas จะมีตั้งแต่ชิปประมวลผลทางด้าน AI อาทิ Huawei Ascend และในส่วนงานทางด้าน AI จะมีผลิตภัณฑ์ตระกูล Atlas และ MindSpore ซึ่งเป็น Framework ที่สามารถรองรับการประมวลผล AI ส่งผลต่อกระบวนการทำงานที่มีความยืดหยุ่น สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล Atlas มีดังนี้

Huawei Ascend AI การประมวลผลที่ทรงพลัง

ทำงานด้วยโปรเซสเซอร์ Ascend ชิปประมวลผล AI การประมวลผลที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูง นับเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องของโปรเซสเซอร์ Ascend หัวเว่ยผู้พัฒนาโซลูชันไอซีทีระดับโลกได้ส่งผลิตภัณฑ์ โซลูชัน AI รองรับการใช้งานในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการประมวลผลที่มีพลังการประมวลผลประสิทธิภาพสูง และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันนี้มี Huawei Ascend 2 รุ่นหลักๆ ได้แก่

• Huawei Ascend 910 หน่วยประมวลผล AI ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้พลังงานสูงสุดเพียง 310 วัตต์ เท่านั้น เหมาะสำหรับการนำไปใช้ประมวลผลในการทำเทรนนิ่ง เพื่อสร้างโมเดลสำหรับ AI


• Huawei Ascend 310 หน่วยประมวลผล AI ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้พลังงานสูงสุดเพียงแค่ 8 วัตต์ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุปกรณ์ Edge, IoT หรือหุ่นยนต์ ที่ต้องทำอนุมานโดยใช้งานโมเดล AI

Huawei Atlas – Platform ประมวลผล AI สำหรับตอบโจทย์การใช้งานภาคธุรกิจ

ส่วนทางด้านแพลตฟอร์มในประมวลผล AI ที่มีรูปแบบการนำไปใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การ์ดสำหรับเร่งการประมวลผล AI ไปจนถึงคลัสเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับติดตั้งภายใน Data Center โดยสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

• Huawei Atlas 900 AI Cluster เป็นการประมวลผล AI ในแบบคลัสเตอร์ ที่มีการติดตั้ง Huawei Ascend 910 จำนวนหลายพันชุดพร้อมระบบเครือข่าย 100G RoCE เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลและการ Train AI เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มาพร้อมซอฟต์แวร์ครบวงจร
• Huawei Atlas 800 AI Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับทั้งการทำ AI Training และ Inference อีกทั้งยังรองรับการติดตั้ง Huawei Atlas 300 AI Accelerator Card ได้สูงสุดถึง 8 ชุดอีกด้วย ซึ่งเหมาะกับงานการวิเคราะห์วิดีโอและภาพ
• Huawei Atlas 800 Deep Learning System ระบบที่มาพร้อมกับ Deep Learning Service (DLS) เพื่อให้ AI Developer และ Data Researcher ทำการสร้าง AI ได้ทันที ครอบคลุมถึงการทำ Data Labeling, Model Generation, Model Training และ Model Inference ในหนึ่งเดียว
• Huawei Atlas 500 AI Edge Station อุปกรณ์สำหรับประมวลผลทางด้าน AI แบบ Edge Computingพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ LTE ในตัว อีกทั้งยังสามารถประมวลผลภาพหรือวิดีโอได้ด้วยประสิทธิภาพสูง
• Huawei Atlas 300 AI Accelerator Card การ์ดเร่งการประมวลผล AI ที่ใช้ Huawei Ascend 310 และ Ascend 910 สำหรับรองรับงานที่หลากหลายทั้งการทำ Training และ Inference พร้อม Hardware Encoding/Decoding เร่งการประมวลผลภาพและวิดีโอในตัว
• Huawei Atlas 200 AI Accelerator Module ชุดประมวลผลทางด้าน AI ที่มีขนาดเล็กเพียงเท่ากับครึ่งหนึ่งของบัตรเครดิต และใช้พลังงานเพียงแค่ 9.5W ที่สามารถประมวลผล HD Video แบบ Real-time ได้พร้อมกันถึง 16 Channel สำหรับการนำไปติดตั้งภายในกล้อง, โดรน และหุ่นยนต์
• Huawei Atlas 200 DK AI Developer Kit ชุดทดสอบที่ใช้ในการพัฒนาและใช้งาน AI ที่มี Huawei Ascend 310 อยู่ภายใน

Huawei MindSpore – AI Computing Framework สำหรับการพัฒนาระบบ AI

MindSpore เป็น AI Computing Framework ที่ถูกพัฒนาโดยหัวเว่ย เป็น Framework สำหรับใช้พัฒนา AI รองรับตั้งแต่การทำ Model Development, Execution, Deployment และ Cloud-Edge-Device ได้ในหนึ่งเดียว อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของหัวเว่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมการประมวลผลแบบคู่ขนาน

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ตระกูล Atlas ได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอัจฉริยะ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอด portfolio โซลูชัน AI ที่ครบวงจรและเป็นยุทธศาสตร์ AI ของหัวเว่ยพร้อมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Atlas และ โซลูชัน AI จากหัวเว่ย ได้ที่ บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 02-042-0488
Email : sales@simplifyth.com
Website : www.simplifyth.com

Follow Huawei Intelligent Computing on:
Twitter: https://twitter.com/HuaweiCloudAPAC
Linked in: https://www.linkedin.com/company/huaweicloudapac/
Facebook: https://www.facebook.com/HuaweiCloudAPAC/
Website: https://e.huawei.com/th/products/cloud-computing-dc/atlas