หน้าแรก Cloud HPE Small Business Solutions for Scalable Storage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจในราคาที่เหมาะสม

HPE Small Business Solutions for Scalable Storage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจในราคาที่เหมาะสม

แบ่งปัน

เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานความสามารถของระบบเซิร์ฟเวอร์และสตอเรจเข้าไว้ด้วยกัน ออกแบบมาเพื่อรองรับกับระบบปฏิบัติการ Windows Server ที่เน้นการทำงานโดยการเชื่อมโยงระหว่างบนระบบ On-Premise และบน Cloud Computing ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงสามารถรองรับระบบที่จะขยายตัวในอนาคต

HPE Small Business Solutions for Scalable Storage มีรูปแบบการใช้งานด้วยกันอยู่สองประการ เพื่อออกแบบให้องค์กรเลือกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน

รูปแบบแรกเป็นการใช้ HPE ProLiant DL360 Gen 10 ร่วมกับ HPE MSA 1060 เหมาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่มีผู้ใช้จำนวน 50 ถึง 150 ราย เป็นทางเลือกที่คุ้มค่า สำหรับองค์กรที่เน้นจัดเก็บและให้บริการไฟล์ข้อมูล

รูปแบบที่สอง เป็นสตอเรจรุ่น MSA 1060 และ 2062 เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลขั้นสูง, รองรับไฮบริดและการขยายตัวได้ดีกว่า มาพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆ ทำให้ผู้ใช้ ดึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล และยกระดับประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมหาศาล

สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ตัวแทนฝ่ายขายหรือฝ่ายผลิตภัณฑ์ อินแกรม ไมโคร 02-012-2222 ต่อ 2411, 2412