หน้าแรก Cloud HP ปรับแนวทางให้บริการเครื่องพิมพ์และพีซีเป็นแบบ Device-as-a-Service

HP ปรับแนวทางให้บริการเครื่องพิมพ์และพีซีเป็นแบบ Device-as-a-Service

แบ่งปัน

แล้วก็ถึงเวลาที่องค์กรธุรกิจใหญ่ๆ จะได้ประหยัดต้นทุนด้าน IT กันแล้ว เมื่อ Hewlett Packard หรือ HP ตัดสินใจเปิดตัวการให้บริการแบบ Device-As-A-Service หรือ DaaS แก่ลูกค้าองค์กร สำหรับจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนให้ HP แล้ว HPI ก็จะจัดหาทั้งเครื่อง printer, PC และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ HP ให้กับลูกค้า เป็นการเปลี่ยนวิธีจากการขายสินค้าเป็นบริการแทน โดยองค์กรที่เป็นลูกค้าของ HP ไม่ต้องจ่ายเงินแรกเริ่มในการทำสัญญาแต่อย่างใด

แนวคิดเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มกระตุ้นให้ลูกค้าองค์กรใช้งานผลิตภัณฑ์ของ HP มากขึ้น เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจจากการายสินค้าโดยตรงที่กำลังอยู่ในภาวะซบเซา ข้อดีของการให้บริการแบบ DaaS ก็มาจากความแตกต่างที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของกลุ่มคนแต่ละ generation ที่เข้ามาทำงานในองค์กร ตั้งแต่คนรุ่นอาวุโสไปจนถึงคนรุ่น Generation M ซึ่งมีความต้องการใช้งานอุปกรณ์ IT ที่แตกต่าง

คนรุ่นใหม่ๆ ต้องการอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ในขณะที่คนรุ่นเก่าต้องการอุปกรณ์ที่มีขนาดของคีย์บอร์ดและหน้าจอใหญ่ๆ หากองค์กรไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของคนแต่ละวัยได้ เขาก็จะดิ้นรนไปหาซื้ออุปกรณ์ Tablet, PC หรือ Smartphone ของตนเองมาใช้งาน ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มความวุ่นวายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย นอกจากนั้นการขายบริการแบบ DaaS นั้น HP รับบริการจัดการดูแลระบบทั้งองค์กร จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการจ้างผู้ดูแลระบบเครือข่ายไปด้วยในทันที

HP ทดลองนำร่องทำตลาดให้บริการ DaaS มาหลายเดือนก่อนหน้านี้ จนมั่นใจและประกาศให้บริการนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : http://www.itechpost.com/articles/21447/20160701/hp-offer-device-service-printers-pcs.htm