หน้าแรก Vendors Facebook เฟสบุ๊กยังตามสอดส่องข้อมูลผู้ใช้ได้เสมอ แม้ไม่ได้เล่นเฟสบุ๊กก็ตาม

เฟสบุ๊กยังตามสอดส่องข้อมูลผู้ใช้ได้เสมอ แม้ไม่ได้เล่นเฟสบุ๊กก็ตาม

แบ่งปัน

ทางหน่วยงานพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนานาชาติหรือ Privacy International เผยรายงานในที่ประชุม 35C3 เมื่อช่วงสิ้นปีว่า เฟสบุ๊กแอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือใช้เฟสบุ๊กเลยด้วยซ้ำ ผ่านแอพแอนดรอยด์ที่ได้รับความนิยมหลายสิบแอพ ตัวอย่างเช่น Kayak, Yelp, และ Shazam

เรียกได้ว่าเฟสบุ๊กมีการเก็บข้อมูลและสืบความเคลื่อนไหวของทั้งผู้ใช้, ผู้ที่ไม่ได้ใช้, หรือแม้แต่ผู้ใช้เฟสบุ๊กที่ล็อกเอาต์หรือปิดแอพไปแล้วผ่านกลไกที่เรียกว่า Facebook Business Tools ที่ผู้พัฒนาแอพจะต้องแชร์ข้อมูลให้เฟสบุ๊กแลกกับการใช้ API อย่าง Facebook Software Development Kit (SDK)

ทาง Privacy International ตรวจสอบแอพบนแอนดรอยด์34 ตัว พบว่าแต่ละแอพมีผู้ใช้โหลดไปติดตั้งจำนวนมากตั้งแต่ 10 – 500 ล้านครั้ง และพบการส่งข้อมูลผู้ใช้ผ่าน SDK ดังกล่าวกลับไปยัง Facebook ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น แอพ Kayak ส่งข้อมูลการค้นหาผ่านแอพทั้งหมด หรือแอพ King James Bible ส่งข้อมูลข้อความและเนื้อหาที่ผู้ใช้เรียกเปิดดูผ่านแอพ เป็นต้น

ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอพนั้นๆ, เวลาเปิดปิดแอพ, ชนิดอุปกรณ์แอนดรอยด์, ไปจนถึงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้โดยอาศัยข้อมูลภาษาและโซนเวลา บางแอพก็มีข้อมูลที่ส่วนตั๊วส่วนตัวมากเช่น แอพตรวจสอบเวลามีประจำเดือนหรือตกไข่, แอพค้นหางาน, หรือแอพสำหรับเด็กและเยาวชน โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของแอพทรยศพวกนี้ได้จากเว็บ privacyinternational.org/appdata

ที่มา : Threatpost