หน้าแรก Vendors Microsoft เชิญร่วมงาน Webinar : วางระบบความปลอดภัยเพื่อรองรับ PDPA โดย Microsoft 365 (7 มิ.ย. 65)

เชิญร่วมงาน Webinar : วางระบบความปลอดภัยเพื่อรองรับ PDPA โดย Microsoft 365 (7 มิ.ย. 65)

แบ่งปัน

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกองค์กรล้วนมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ ดังนั้นความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทุกองค์กรต้องมีและให้ความสำคัญ โดยตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเองจะเข้ามามีบทบาทตั้งแต่การตรวจสอบคนเข้าระบบ การทำนโยบายความปลอดภัยกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน การเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รวมไปถึงเครื่องมือตรวจสอบภัยคุกคามอย่างเช่น มัลแวร์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวพนักงาน ตลอดไปจนถึงการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าว่าองค์กรของท่านมีการเตรียมความพร้อมทางด้านความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Getting on track with PDPA steps summary & Microsoft 365 ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2022 เวลา 9:00 – 12.00 น.

กำหนดการ

วัน : อังคารที่ 7 มิถุนายน 2022
เวลา : เวลา 9:00 – 12.00 น.
ช่องทางการบรรยาย : MS-Team (สองภาษา)
ผู้บรรยาย : วิทยากรจาก Microsoft และ Softline

สิ่งที่ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับงานสัมมนาครั้งนี้

– แพลตฟอร์มของไมโครซอฟท์สำหรับ PDPA และ Cyber Security
– ภาพรวมของ Softline
– สรุป 4 ขั้นตอนในการทำ PDPA
– การทำ PDPA เวิร์กชอป
– เรื่องของไลเซ่นส์และ M365 ในการคอมไพลต์ PDPA

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link ข้างล่างนี้

https://forms.gle/hRbsEj3DkSr7K5Hx5

Lucky Draw : ลุ้นของรางวัลในงาน (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลล์บริษัท และอยู่ร่วมงานจนจบงานเท่านั้น) งานนี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบไอทีในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-001-9973 หรือ webinar@enterpriseitpro.net