หน้าแรก Artificial Intelligence บทความ : เปลี่ยนกระบวนการธุรกิจเป็นรูปแบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

บทความ : เปลี่ยนกระบวนการธุรกิจเป็นรูปแบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

แบ่งปัน
เปลี่ยนกระบวนการธุรกิจเป็นรูปแบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย G-ABLE Hyperautionmation Solution และ HPE GreenLake Machine Learning

ปัจจุบันหลายๆ ธุรกิจกำลังประสบปัญหาความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น G-ABLE ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Solution ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย  G-ABLE Hyperautomation Solution ประกอบด้วยเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบ routine เป็นรูปแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งเพื่อให้สามารถเลียนแบบการทำงานของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็ว แม่นยำ พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้เพื่อตอบสนองกับกระบวนการทำงานมีหลากหลายรูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งของ G-ABLE Hyperautomation Solution ที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลจำนวนมากแล้วสร้าง Pattern แบบแผนที่เกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติ นั่นคือทำให้ระบบมีความเป็นมนุษย์ที่สามารถคิดเองได้มากขึ้น แทนที่จะทำตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือรูปแบบที่วางไว้เหมือนงานเดี่ยวๆ

เพื่อให้รูปแบบการทำงานอัตโนมัติยังคงมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นไป ทาง G-ABLE จึงได้นำโซลูชั่น HPE GreenLake Machine Learning ที่สามารถตอบความต้องการของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนี้

  • Accelerate business outcome – รองรับข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้นด้วยการปรับใช้ที่ราบรื่นและปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างข้อมูลของ data scientist, developers และ IT operation อย่างต่อเนื่อง
  • Get to work fast – พร้อมเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ใน Data warehouse หรือ Data lake สำหรับการเข้าถึงข้อมูลในทันที
  • Reduce risk – รองรับความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงด้วยข้อมูล การกำกับดูแลการตรวจสอบ (Data governance) แบบจำลอง ML และ การติดตามแหล่งที่มา (provenance tracking)
  • Improve Productivity – ช่วยลดปัญหาเวลาในการตอบสนองเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลอง ML บน Public Cloud พร้อมกับ Infrastructure ที่สามารถนำไปใช้อย่างรวดเร็ว
  • Enable scalability – หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับ infrastructure และให้ความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยขจัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่
  • Simplify IT – ลดภาระการดูแลจัดการ Infrastructure ให้กับ HPE GreenLake สำหรับการติดตั้งการใช้งาน,  การบำรุงรักษาและการจัดการ

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HPE GREENLAKE ได้ที่ https://www.hpe.com/us/en/greenlake/machine-learning.html

หากต้องการให้ทีมงานติดต่อกลับ กรุณาคลิกที่นี่

หรือติดต่อทีมงาน G-Able เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันทีที่คุณ ฐิติรัตน์ ณ ลำปาง email: thitirat.n@g-able.com