หน้าแรก Security Hacker เทรนด์ไมโครได้รับเลือกเป็นผู้นำด้าน Enterprise Email Security จาก Forrester

เทรนด์ไมโครได้รับเลือกเป็นผู้นำด้าน Enterprise Email Security จาก Forrester

แบ่งปัน
Businessman showing protected email on the tablet.

อีเมล์นั้นนับเป็นเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการมายาวนาน แต่อันตรายที่จ้องเล่นงานทางอีเมล์ก็พัฒนาขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง อย่างการโจมตีด้วยแรนซั่มแวร์ที่อาศัยช่องทางอีเมล์เป็นสัดส่วนมากถึง 97% จึงเป็นสาเหตุที่มีผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นความปลอดภัยสำหรับอีเมล์เป็นจำนวนมากในตลาด

ดังนั้น การคัดเลือกโซลูชั่นความปลอดภัยสำหรับอีเมล์ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรตัวเองนั้นดูเป็นภารกิจที่ยากพอสมควร ซึ่งทางบริษัทวิจัยอิสระที่มีชื่อเสียงอย่าง Forrester Research ก็ได้ออกรายงานชื่อ “The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, Q2 2019” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา

โดยระบุการใช้เกณฑ์ประเมิน 32 รายการเพื่อวัดผู้ให้บริการความปลอดภัยอีเมล์ต่างๆ จนได้ผู้จำหน่ายรายสำคัญ 12 เจ้า พร้อมวิจัย วิเคราะห์ และให้คะแนนตามความสามารถในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยและดูแลความเสี่ยง เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกเจ้าที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

ซึ่งเทรนด์ไมโครก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้นำในรายงานของ Forrester นี้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับคะแนนสูงสุดในหมวดยุทธศาสตร์ในบรรดาแบรนด์อื่นรวม 12 แบรนด์ อีกทั้งยังได้คะแนนสูงสุดในเกณฑ์ “ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี” ภายใต้หมวดยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ที่มา : Trendmicro