หน้าแรก News & Event Experian เติบโตด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อประชากรกว่าหนึ่งพันล้านคนในเอเชีย

Experian เติบโตด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อประชากรกว่าหนึ่งพันล้านคนในเอเชีย

แบ่งปัน

บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านการให้บริการสารสนเทศ (informationservice) ประกาศการขยายตัวและลงทุนเพิ่มขึ้นใน Experian X Labs ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีฐานตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์

ศูนย์วิจัยแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะและเป็นศูนย์แห่งความร่วมมือของExperian แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) สำหรับการสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ล้ำยุคโดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเช่นทำให้ประชากรกลุ่มที่เดิมเข้าไม่ถึงบริการของสถาบันการเงิน (unbanked) สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ (financialinclusion) ทีมงานExperian X Labs ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลสถาปนิกผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์และนักสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะเติบโตให้ได้ถึง 10 เท่าภายในปี 2020(พ.ศ.2563) อย่างก้าวกระโดดนับจากที่ทีมบุกเบิกเริ่มระดมกำลังกันขึ้นเมื่อปี 2017 (พ.ศ.2560)

การสร้างบริการทางการเงินสำหรับประชากรกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการของสถาบันการเงินเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1 พันล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ (1) การสร้างบริการนี้ขึ้นจะช่วยให้ประชากรกลุ่มนี้เข้าถึงบริการทางการเงินและได้รับความรู้ทางการเงินซึ่งจะนำไปสู่โอกาสและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคนี้ ทีมงานExperian X Labs ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางเลือก(alternative data)การวิเคราะห์ขั้นสูงและการเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการของธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินของภูมิภาคAPAC การขยายตัวล่าสุดของ Experian DataLabs(2)มีบทบาทสำคัญ(integral role) ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อบังคับต่าง ๆ (compliant) ของทางการและมีความปลอดภัยเพื่อทำการทดลองด้านข้อมูลและการร่วมมือกันวิจัย

นายโมฮาน จายารามาน (Mohan Jayaraman)กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคของหน่วยงานบริการการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและบริการข้อมูลธุรกิจของ Experian Asia Pacific กล่าวว่า“นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังการทำงานของเราที่ Experian ด้วยการจับคู่ประเด็นทางสังคมที่สำคัญกับการปรับโซลูชั่นของเราให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ Experian X Labs สามารถนำข้อมูลที่หามาได้จากแหล่งข้อมูลทางเลือกอื่น ๆ มาใช้เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประเมินให้เครดิตของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้และอัตราการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถนำมาช่วยสร้างอัตลักษณ์ทางการเงิน(financial identities) สำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการของธนาคารในภูมิภาคเอเชียได้”

โครงการต่าง ๆ ซึ่งกำลังพัฒนาที่ Experian X Labs รวมถึงExperian X Score โซลูชั่นที่จะมาช่วยจับคู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยการใช้ข้อมูลทางเลือกสำหรับผู้บริโภคมากกว่า 200 ล้านคนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาเหล่านี้ทำตามโซลูชั่นProve-ID ที่พึ่งเปิดตัวไม่นานมานี้ของ Experian ในประเทศอินเดี ย(3 )ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบตัวตนและที่อยู่อัตโนมัติจะช่วยให้ชาวอินเดียที่ด้อยโอกาสกว่า 7 ล้านคนเข้าถึงบริการของรัฐบาลและบริการทางการเงิน Prove-IDทำการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่สำคัญ ๆ จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและช่วยให้ธนาคารตรวจสอบลูกค้าในอัตราที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Experian X Labs เป็นผู้จัดหาแพลตฟอร์มให้องค์กรสำหรับการทำงานร่วมมือกันกับเหล่าบริษัทstart-ups ผู้ให้บริการFintechธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ทีมงานยังทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชั่นสำหรับใช้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยใช้ความเชี่ยวชาญหลักของ Experian ในด้านการพัฒนาบริการช่วยให้เข้าถึงบริการทางการเงินการชำระเงินทางดิจิทัลและการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคด้วยตัวเอง (consumer enablement) ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงการวิจัยและพัฒนา นอกเหนือจากการพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่แล้ว Experian X Labs จะยังคงมีบทบาทสำคัญในความพยายามของExperian ที่จะสร้างตลาดการเงินดิจิทัลในภูมิภาคนี้ รวมถึงการจับคู่โซลูชั่นทางการเงินให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Experian X Labs และโซลูชั่นล่าสุดของเราได้ที่ www.experian.com.sg/innovation