หน้าแรก News & Event ETDA เปิด 3 แผนธุรกิจเด่นไอเดีย Gen Z เวที “Boosting Craft Idea”

ETDA เปิด 3 แผนธุรกิจเด่นไอเดีย Gen Z เวที “Boosting Craft Idea”

แบ่งปัน

จากการรวมตัวของกลุ่มของคนรุ่นใหม่ Gen Z ตัวแทนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ กับการลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย แลกเปลี่ยนไอเดียร่วมกับชุมชน ออกแบบแผนธุรกิจออนไลน์ที่ “ใช่” ให้กับชุมชน เพื่อขึ้นสู่เวทีประลองสุดยอดไอเดียโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน “Boosting Craft Idea รวมพล คนดิจิทัล ระเบิดไอเดีย เพื่อสังคม” จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)มูลนิธิคีนันแห่งเอเชียสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และคณะบริหารธุรกิจเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน 4 ภูมิภาค

ล่าสุดก็ได้ผู้ชนะ 3 สุดยอดแผนธุรกิจที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ Digital Commerce มาต่อยอดยกระดับธุรกิจชุมชน (Local Business) สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และเพิ่มการสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ได้ผ่านกระบวนการคิดและนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ที่ครอบคลุมทั้งในด้าน Business Plan ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความเป็นไปได้ในการนำแผนไปต่อยอดการดำเนินงานได้จริง การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) การพัฒนาและต่อยอดการสร้างแบรนด์ (Branding) รวมไปถึงในมุมที่สัมพันธ์กับแนวคิดของ Social Enterprise (คุณค่าทางสังคม)