หน้าแรก News & Event ยกระดับการปฏิวัติทางดิจิตอลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการเพิ่มความหลากหลายของงานพิมพ์

ยกระดับการปฏิวัติทางดิจิตอลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการเพิ่มความหลากหลายของงานพิมพ์

แบ่งปัน

จากประสบการณ์การใช้งานเกี่ยวกับงานพิมพ์ที่ผ่านมาของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ทำให้ Ricoh ได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตงานพิมพ์ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เรามักจะถูกบีบให้จำกัดอยู่กับงานพิมพ์ที่สามารถทำได้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (MFP) และอุปกรณ์ด้านงานพิมพ์ที่คล้ายกัน

แต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปถึงบทบาทของงานพิมพ์ที่มีต่อกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั่วทั้งองค์กรแล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงโมเดลการใช้งานแบบเดิม และมองงานพิมพ์เป็นยุทธศาสตร์ทางธุรกิจมากกว่าแค่งานปกติที่ต้องทำเป็นประจำ ซึ่งสำหรับการปฏิวัติทางดิจิตอลแล้วถือเป็นมุมมองที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากนำไปสู่การเข้าใจความเคลื่อนไหวของข้อมูลระหว่างพนักงานในปัจจุบัน การมองเห็นภาพเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำได้นั้นย่อมช่วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

มองงานพิมพ์ให้เป็นยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และอำนวยความสะดวกแก่กระบวนการทำงานมากขึ้น

แม้งานพิมพ์จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการเคลื่อนที่ของข้อมูล แต่ก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ามองกระบวนการผลิตงานพิมพ์เป็นแค่งานที่ทำเป็นกิจวัตรแบบตรงไปตรงมา เนื่องจากงานที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์นั้นเกิดขึ้นแทบจะทุกจุดของกระบวนการจัดการให้เกิดผลการดำเนินงาน โดยพนักงานต่างใช้งานพิมพ์ในหลายรูปแบบ ขึ้นกับหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น

• สไตล์การทำงานที่ชื่นชอบ
• ความคาดหวังของลูกค้า
• การเข้าถึงการประสานงานกันเป็นทีม

กำหนด และมองภาพผลของการปฏิวัติทางดิจิตอลในอุดมคติของคุณ
เรียนรู้ที่จะสร้างแผนการเพื่อนำไปสู่การปฏิวัติทางดิจิตอลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ อันได้แก่เป้าหมายอย่างเช่นอัตราการเติบโตของบริษัท, การลดค่าใช้จ่าย, และการพัฒนากระบวนการทำงาน เช่นเดียวกับเป้าหมายของแต่ละโครงการที่เจาะจง

เมื่อมองภาพกระบวนการงานพิมพ์ของบริษัทให้กว้างขึ้น ก็จะสามารถทำความเข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานที่พนักงานชื่นชอบ นอกจากนี้ยังอาจค้นพบรแนวทางที่หลากหลายในการแบ่งปันข้อมูลทั่วทั้งองค์กร ไปจนถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข

คุณอาจพบว่าพนักงานกำลังใช้งานพิมพ์ในรูปแบบที่ค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารในรูปกระดาษมากเกินไป ซึ่งทำให้ต้องเพิ่มงานในการจัดการแฟ้มหรือตู้เก็บเอกสาร รวมทั้งการค้นหาเอกสารในรูปกระดาษเป็นประจำแต่ Ricoh แนะนำว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการงานพิมพ์ในระยะแรกของการปฏิวัติทางดิจิตอล โดยให้คอยประเมินกระบวนการด้านงานพิมพ์ก่อนเพื่อทำความเข้าใจโฟลว์การทำงานขององค์กร และวิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูลของพนักงาน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรต่อไป

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : ricoh