หน้าแรก News & Event DITP เผยผลการแข่งขัน “แฮกกาธอน : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน”

DITP เผยผลการแข่งขัน “แฮกกาธอน : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน”

แบ่งปัน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP), บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ร่วมประกาศผลการแข่งขัน “แฮกกาธอน (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” เผย 3 ทีมชนะการประกวด ออกแบบโมเดลทางเทคนิคพัฒนาระบบคลังข้อมูลแบบมาตรฐาน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ คว้าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท เตรียมนำโมเดลที่เสนอไปพัฒนาระบบข้อมูล Big Data เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยต่อไป

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดการแข่งขัน “แฮกกาธอน (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” ว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด จัดการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักเศรษฐศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเสนอแนวทางในการออกแบบโมเดลทางเทคนิคเพื่อการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงพัฒนาระบบคลังข้อมูลแบบมาตรฐานด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการด้านการค้าระหว่างประเทศของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภายหลังจากเปิดรับสมัคร มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 15 ทีม โดยใช้เวลาแข่งขันตามโจทย์ที่กำหนดเป็นเวลา 2 วัน จนกระทั่งได้สุดยอดทีมที่เป็นเลิศ ได้แก่รางวัลชนะเลิศ : ทีม “Rial and Friends” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม “Salted egg” จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : ทีม “คิดไม่ออกบอกสาม” จากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจะได้รับเงินรางวัลรวม 160,000 บาท ดังนี้ ทีมชนะเลิศ 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่สอง 30,000 บาท

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (กลาง)

ด้าน นายปวิช ใจชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษาบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด เผยว่า ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมให้ความสนับสนุนการแข่งขัน ครั้งนี้ “เราเห็นว่าโครงการปัญญาประดิษฐ์ เป็นโครงการต้นแบบ ไม่เพียงต้องการองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเท่านั้น แต่ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคด้วย ไมโครซอฟท์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค จึงพร้อมให้ความสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญ และผลิตภัณฑ์ Microsoft Azure ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงสนับสนุนสถานที่จัดการแข่งขัน ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ไมโครซอฟท์ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการบูรณาการต่อยอดการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม”

ขณะที่ นายธนิศร์ พิริยะโภคานนท์ ผู้จัดการโครงการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด กล่าวว่า “แบ็คยาร์ด มีความยินดีที่ได้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ และได้นำเสนอไอเดียในการจัดงานแฮกกาธอนในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากโครงการนี้ เป็นโครงการต้นแบบ ที่ยังต้องการไอเดียและแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอีก จำนวนมาก การจัดการแข่งขันแฮกกาธอนจึงช่วยตอบโจทย์ในส่วนนี้ และยังได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ DITP ในฐานะหน่วยงานรัฐ ที่ทำการริเริ่มดำเนินตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมสร้างเครือข่ายนักพัฒนาระบบ, นั กเศรษฐศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการต่อยอดในการพัฒนาโครงการ หรือสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักพัฒนาและ DITP ในโอกาสต่อไป”

ความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการแข่งขัน “แฮกกาธอน (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” ครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำอย่างเป็นรูปธรรมว่า DITP ได้มุ่งดำเนินตามยุทธศาสตร์ในเชิงรุก เพื่อการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างแท้จริง

ที่มา ข่าวพีอาร์