หน้าแรก News & Event ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022 พัฒนาดิจิทัลองค์กรด้วย Digital Maturity Index

ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022 พัฒนาดิจิทัลองค์กรด้วย Digital Maturity Index

แบ่งปัน

สำนักพิมพ์วิช และ สถาบัน Digital Transformation Academy ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ (ออนไลน์) หัวข้อ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022 พัฒนาดิจิทัลองค์กรด้วย Digital Maturity Index ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมดิจิทัลขององค์กร” เพื่อร่วมถอดรหัส หลักการ กระบวนการ สู่วิธีลงมือ ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ พร้อมแบ่งปันกรณีศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ

โดยกูรูผู้ทรงคุณวุฒิแถวหน้าของไทย อาทิ รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RS GROUP, คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation ผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy และผู้เขียนหนังสือ Best Seller ชุด Digital Transformation, ดร. ณัฐพร วิรุฬหการุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิรุฬห์ อินฟินิท โฮลดิ้ง จำกัด ที่ปรึกษาด้าน Digital & Organization Transformation, ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT (Personnel Management Association of Thailand) ดำเนินรายการโดย คุณปรัชญา อรเอก พร้อมเปิดตัว หนังสือ Digital Transformation Compass เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ผลงานเขียนล่าสุดโดย คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ณ Facebook Fanpage @CBSChula @CBSacademy และ @DigitalTransformationAcademy