หน้าแรก Advertorial Dell IoT นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

[Advertorial] Dell IoT นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

แบ่งปัน

สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับโลกของธุรกิจ Dell IoT จุดเริ่มต้นของคำว่า “Smart” ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนดำเนินงานธุรกิจรูปแบบใหม่ ภายใต้รูปแบบนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ IoT(Internet of Things) สามารถเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นได้จริงอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย

โดยส่งผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลมายังอุปกรณ์ Dell Gateways ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านโปรโตคอลได้หลากหลาย พร้อมเป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ที่มีความปลอดภัยสูง และสนับสนุนการครวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ที่สำคัญอุปกรณ์ Dell IoT ทุกชนิดถูกออกแบบมาให้ทนทานในทุกสภาวะของการทำงาน

Key Verticals
-Buildind Automation
-Industrial Automationproach
-Transportation, Logistics, Retail, Healthcare, etc.

OEM Solutions Approach Start Small
-สร้างธุรกิจจากสิ่งที่คุณมี
-สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจที่คุณดำเนินการอยู่
-เร่งธุรกิจให้เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมช่วยลดต้นทุน และค่าใช้ต่างๆลง

Build fast
สร้างและออกแบบธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ Dell IoT มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์
ต่อการดำเนินงานธุรกิจ แอกแบบละยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างมากมาย

Connect what matters
การออกแบบธุรกิจที่สามารถเชื่อมต่อจากสิ่งต่างๆ บนมาตรฐานของเทคโนโลยีโซลูชั่น IoT สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องยาวนาน