หน้าแรก Security Central Ohio Urology Group โดนเจาะระบบ ! รายละเอียดผู้ป่วยไปกว่า 100,000 รายการ หลุด !

Central Ohio Urology Group โดนเจาะระบบ ! รายละเอียดผู้ป่วยไปกว่า 100,000 รายการ หลุด !

แบ่งปัน

แฮ็กเกอร์ได้ขโมยเอกสารภายในกว่า 100,000 รายการ ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย จากระบบด้านสุขภาพ Ohio health system

กลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวยูเครนได้อ้างในทวีตเตอร์ว่าเป็นผู้ที่โจมตีและในทวีตเตอร์นั้นยังได้ทำการแคปเจอร์หน้าจอของชื่อผู้ปวย, ที่อยู่, วันเดินปีเกิด และผลการวินิจฉัย อีกด้วย

แฮ็กเกอร์ยังได้ทำการอัพข้อมูลกว่า 156 GB บน Google Drive เป็นข้อมูลที่มาจากทางหน่วยงานด้านสาธารณสุข Central Ohio Urology Group ใน Gahanna, Ohio โดยกลุ่มสาธารณสุขนี้มีสาขากว่า 24 แห่ง และบริหารงานโดยทาง Mount Carmel Health System ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มระบบสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของรัฐเลยทีเดียว ซึ่งตัวแทนของทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวในครั้งนี้

ที่มา : http://www.zdnet.com/article/ohio-personal-health-data-breach-hack-millions-files-system/