หน้าแรก Security เชิญร่วมงาน CDIC 2022 งานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ

เชิญร่วมงาน CDIC 2022 งานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ

แบ่งปัน

CDIC 2022 งานสัมมนายิ่งใหญ่ประจำปีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ จัดในรูปแบบ On-ground Conference ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “Optimizing Security of Things and Digital Supply Chain Risk” ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายไซเบอร์ การจัดการความเสี่ยงด้านผู้ให้บริการในยุคข้อมูลดิจิทัล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Blockchain, AI-powered, Quantum ที่นำมาใช้ทั้งด้านบวกในการป้องกันและด้านลบในการโจมตี Cybersecurity

บทสรุปของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ Major change ของ ISO/IEC 27002 เวอร์ชั่นใหม่ที่ผนวก controls “Information Security, Cybersecurity & Privacy Protection” สำหรับองค์กรตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 (ISMS) ต้องรู้ในการนำไปใช้ดำเนินการ การประกาศใช้บังคับของกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ – https://www.cdicconference.com/