หน้าแรก Internet of Things Connected Car Bike-Sharing สานต่อแนวคิด IoT ให้เราได้แบ่งปันกันมากขึ้น

Bike-Sharing สานต่อแนวคิด IoT ให้เราได้แบ่งปันกันมากขึ้น

แบ่งปัน
เราก็ไปสแกนที่ QR โค้ดของจักรยาน เพื่อจะทำการปลดล็อกกุญแจที่ล็อกจักรยานไว้ และสามารถขับออกไปได้ทันที 

เราเริ่นเห็นแนวคิด Asset Sharing มาสักระยะแล้ว ที่พวกเราคุ้นๆ กันอยู่ในประเทศไทยก็ง่ายๆ เลยคือ “โฮม สเตย์” นั่นแหล่ะ เป็นการแชร์บ้านพักของตัวเอง ถัดมาก็เริ่มมี Uber เข้ามา ที่เป็นการแชร์รถยนต์ของตัวเอง หรือไม่ก็ Airbnb เป็นการแชร์ที่พักแตกต่างจากโฮม สเตย์ ตรงที่มีคนกลางและแอพฯ มาเกี่ยวข้อง

เนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสไปประเทศจีน ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ และได้พบบริการที่น่าสนใจ ซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมกันมากในหมู่ชาวจีนและมีทุกหนแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบพื้นที่ปูดง นั่นก็คือ “Bicycle Sharing หรือ Bike-Sharing” ซึ่งเป็นคอนเซปต์การแชร์จักรยานกันใช้งาน โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีจักรยานเป็นของตัวเอง

เนื่องจากประเทศจีนเป็นเมืองใหญ่ และการสัญจรไปมาก็มีการใช้จักรยานเป็นจำนวนมาก แต่บางคนเองก็ไม่ได้อยากจะซื้อจักรยานเอง มันจึงมีแนวคิดคือการแชร์ใช้จักรยานกัน โดยมีผู้ให้บริการ (เท่าที่เห็นมี 2-3 ราย) นำจักรยานของตนเองมาให้บริการอยู่ตามจุดต่างๆ เป็นสิบๆ คัน

ผู้ใช้งานที่เดินทางก็สามารถใช้บริการจักรยานของผู้ให้บริการรายนั้นได้ โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากผู้ให้บริการ ซึ่งเมื่อดาวน์โหลดแล้ว คุณก็สามารถเลือกใช้บริการผ่านทางแอพฯ ดังกล่าวได้ เมื่อเราชำระเงินผ่านทางระบบของแอพฯ มันก็จะมีตัวสแกน QR โค้ดขึ้นมา จากนั้นเราก็ไปสแกนที่ QR โค้ดของจักรยาน เพื่อจะทำการปลดล็อกกุญแจที่ล็อกจักรยานไว้ และสามารถขับออกไปได้ทันที – สำหรับบางรายจะให้บริการเป็นลักษณะหมายเลขรหัส เมื่อคุณชำระเงินก็จะมีรหัสมาให้เป็นตัวเลข คุณก็สามารถเอารหัสดังกล่าวไปปลดล็อกได้เช่นกัน

VDO นี้ สาธิตการทำงานโดยการปลดล็อกจักรยานด้วย QR โค้ด

สำหรับอัตราค่าบริการอยู่ที่ชั่วโมงล่ะ 1 หยวน คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5 บาท เมื่อคุณปั่นจักรยานไปจุดไหนก็สามารถจอดจักรยานไว้ตรงจุดนั้นได้เลย