หน้าแรก News & Event BIDC 2023 ชูแนวคิด Hello AI หนุนสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโต

BIDC 2023 ชูแนวคิด Hello AI หนุนสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโต

แบ่งปัน

คณะผู้แทนภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เปิดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2023” ภายใต้แนวคิด Hello AI  โดยมี นางสาวณัฐิยา สุจินดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน (คนกลาง) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย     คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) (ที่ 1 จากซ้าย) และนายวัชระ ก้องพลานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) (ที่ 2 จากซ้าย) นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)  (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวธัญดา นันทพันธุ์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) เป็นผู้แทนภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (ที่ 1 จากขวา)