หน้าแรก News & Event สุภัค ลายเลิศ ขึ้นแท่นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยคนใหม่

สุภัค ลายเลิศ ขึ้นแท่นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยคนใหม่

แบ่งปัน

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 33/2564 ปีนี้มีวาระเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่วาระ 2 ปี คือ 2564-2565 โดยกรรมการ มาจากบริษัทสมาชิก โดยในปีนี้เลือกได้ 15 ท่าน และคณะกรรมการได้ลงมติเลือก คุณสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) คนใหม่ ดังนั้นจึงขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ และกรรมการชุดใหม่มา ณ โอกาสนี้