หน้าแรก Vendors Aruba Networks ตามไปดูเทคโนโลยี Aruba Dynamic Segmentation

ตามไปดูเทคโนโลยี Aruba Dynamic Segmentation

แบ่งปัน

Aruba Dynamic Segmentation โซลูชันเพื่อการออกแบบระบบเครือข่ายให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นและปลอดภัย

การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับทั้งลูกค้าและพนักงานนั้นถือเป็นหนึ่งใน top priority และในฐานะของผู้ดูแลระบบ IT การออกแบบระบบเครือข่ายให้สามารถตอบโจทย์ความหลากหลายของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายให้ได้อย่างยืดหยุ่นและปลอดภัยนั้นก็คือโจทย์ที่จะต้องตีให้แตก Aruba Dynamic Segmentation คือคำตอบ

#VSTECS #วีเอสทีอีซีเอส #HPE #Aruba #HPEAruba #ArubaNetwork #ArubaTH #DynamicSegmentation #ออกแบบเครือข่าย #ยืดหยุ่น #ปลอดภัย

สนใจรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร : 02-032-9999 Email : sukitta@vstecs.co.th, aruba.th@hpe.com
Website : www.aruba-thai-partner.com