หน้าแรก Networking & Wireless 5G AIS Business ขึ้นแท่นผู้นำไอซีที ช่วยพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน ด้วยแนวคิด เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

AIS Business ขึ้นแท่นผู้นำไอซีที ช่วยพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน ด้วยแนวคิด เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

แบ่งปัน

ในปี 2022 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่น่าสนใจมากของเอไอเอส โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในส่วนธุรกิจลูกค้าองค์กร หรือ AIS Business ที่มุ่งมั่นในการผลักดันจาก Digital Life Service Provider ไปเป็น Cognitive Tech-Co พร้อมยังได้ช่วยยกระดับองค์กรหลายแห่งให้ก้าวสู่โลกแห่งดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็น SCG, Somboon Manufacturing, Easybuy รวมถึงเป็นพาร์ทเนอร์ผู้วางโครงสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในงาน APEC 2022 จนกระทั่งได้รับการยอมรับจากองค์กรที่เป็นสุดยอดองค์กรชั้นนำ ยกให้เป็นที่ 1 ที่ไว้วางใจจาการสำรวจของ GlobalData

สำหรับในปี 2023 นี้ AIS Business ยังคงเดินหน้าสร้างการแนวคิด ที่เรียกว่า Growth, Trust, Partnership หรือ “เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน” กับลูกค้า ทั้งภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้วยต้นทุนที่เหมาะสมได้ โดยวางเป้าหมายจะเป็น Coginitive Tech-Co เพื่อตอบสนองความต้องการด้วยโซลูชั่นที่ดียิ่งขึ้น

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS อธิบายเรื่องของการทำ Digital Transformation ขององค์กร และ SME ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ว่า การเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ได้ปรับตัวรับผลกระทบเป็นอย่างมาก และเห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างโอกาสทางการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตของธุรกิจมากขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้ ดิจิทัลโซลูชัน ได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่จะเข้ามาช่วยองค์กรสร้างความพร้อมสู่การเติบโตควบคู่กับความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้”

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ AIS Business ประกอบกับความพร้อมในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายอัจฉริยะ 5G เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิด ระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Business โดยอาศัยกลไกลต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดย AIS Business อธิบายแนวคิด Sustainable Business ไว้ว่า เป็นวิธีการที่ช่วยให้องค์กรสามารถที่จะสร้างระบบ นอกจากจะสามารถทำกำไรให้กับองค์แล้วก็ยังช่วยในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลสังคมไปในตัว ผ่านวิธีการต่างๆ อาทิ

แนวคิด Growth : เป็นการเร่งการเติบโตของธุรกิจโดยการสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจด้วยศักยภาพของ AIS 5G และ Cloud Platform, ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ Data Insight & Lifestyle as a Service, พร้อมการสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ ๆ เฉพาะอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Smart Manufacturing, Smart Transportation & Logistics, Smart City & Building, และ Smart Retail

แนวคิด Trust : บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ด้วยความพร้อมเต็มรูปแบบของ Intelligent Network, Cloud Platforms, และ Cyber Security สอดรับกับกฎระเบียบของการใช้งานที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละอุตสาหกรรม ผ่านโซลูชันอย่างเช่น Sovereign Cloud, SD-WAN, Secured Connectivity เป็นต้น

แนวคิด Sustainability: สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอย่างยั่งยืน AIS Business พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมนวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การสร้างระบบนิเวศสำหรับการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับพันธมิตรต่างๆ การสร้าง AIS 5G NEXTGen Platform เพื่อการสร้าง 5G โซลูชันได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ไปจนถึงโซลูชันที่เข้ามาช่วยในการบริการจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยคาร์บอน การปล่อยน้ำเสียโดยใช้ข้อมูลแบบ real-time เป็นต้น

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS

จากเป้าหมายใหญ่ของเอไอเอสที่ต้องการเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ ในส่วนธุรกิจลูกค้าองค์กรอย่าง AIS Business ก็จะสร้างเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้ยั่งยืน ด้วยการเร่งขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของลูกค้า โดยเทคโนโลยีและการให้บริการดิจิทัลที่หลากหลายครบครัน จากด้วยทีมงานที่ไว้ใจได้ในความสามารถอย่างมืออาชีพของทาง AIS Business” นายธนพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย