หน้าแรก Artificial Intelligence นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยระบบ AI

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยระบบ AI

แบ่งปัน

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Lancester และกองทุนมูลนิธิ Airedale NHS ได้ร่วมกันพัฒนาเทคนิควิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเคมีพิเศษที่ใช้อุปกรณ์ Raman Spectroscopy กับตัวอย่าง เพื่อตรงจจับโครงสร้างทางโมเลกุล

ของมะเร็งเต้านมแต่ละขั้นที่แตกต่างกันได้ เทคนิคนี้ยังนำมาใช้ศึกษาความหลากหลายของกลุ่มเซลล์มะเร็งแต่ละแบบได้ด้วย โดยใช้ซอฟต์แวร์ AI ในการระบุหา “ร่องรอยที่เป็นเอกลักษณ์” ทางเคมีของมะเร็งเต้านมประเภทต่างๆ

ถือเป็นการสร้างเครื่องมือใหม่สำหรับวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้รวดเร็วและแม่นยำ การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์แบบ Raman นี้ยังทำให้ได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเซลล์มะเร็ง และพฤติกรรมของเซลล์มะเร็งแต่ละแบบได้ด้วย

รวมไปถึงศึกษารูปแบบการแพร่กระจายและลุกลามไปนังตำแหน่งอื่นๆ ของร่างกาย งานวิจัยครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาวิธีการใหม่ในการระบุหาโครงสร้างทางเคมีของมะเร็งแบบต่างๆ กัน จนได้อัลกอริทึมที่มีความแม่นยำสูง

ที่มา : CB