หน้าแรก Home feature 8 ข้อสำคัญ ในการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงสำหรับใช้งานด้านไอที

8 ข้อสำคัญ ในการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงสำหรับใช้งานด้านไอที

แบ่งปัน
image cr: wikimedia

หนึ่งในอุปกรณ์ยอดนิยมที่ทุกสถานที่ต้องมีนั่นก็คือ “ปลั๊กไฟพ่วง” เนื่องจากการเพิ่มสูงขึ้นของการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้ความนิยมของปลั๊กไฟพ่วงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ในทางกลับกันปลั๊กไฟพ่วงยังคงเป็นเพียงแค่สินค้าที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสียเงินมากขึ้นเพื่อซื้อปลั๊กไฟพ่วงที่มีคุณภาพดี ส่งผลให้หลายครั้งที่ปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้งานนี้เป็นต้นเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน หรือร้ายแรงที่สุดก็อาจลุกลามไปจนถึงอันตรายต่อชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง

วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับ “การซื้อปลั๊กไฟ เลือกอย่างไร ให้ปลอดภัย ไม่ลัดวงจร”เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ปลั๊กไฟพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนี้

1. ตัวปลั๊กไฟมีสวิตช์เปิด-ปิด เพื่อป้องกันไฟกระชากจากการถอดปลั๊กจากเต้าเสียบ

2. มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินขนาดที่กำหนด เช่น ฟิวส์, เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นต้น

3. สายไฟของชุดสายพ่วงต้องมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัยจากการหักงอหรือถูกของมีคมทำให้สายไฟชำรุด

4. ระบุค่าพิกัดไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่ ค่าปริมาณไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า และ กำลังไฟฟ้า

5. ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะกับไฟฟ้าในประเทศไทย กำหนดใช้งานได้ระหว่าง 220-250 โวลต์

6. วัสดุทำรางเต้ารับผลิตจากพลาสติกเอวีซี (AVC) ซึ่งเนื้อพลาสติกจะทนต่อความร้อนได้ดีกว่าพลาสติกพีวีซี (PVC) ลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้กรณีเกิดความร้อนสูง

7. เต้าเสียบที่ได้มาตรฐาน ควรเป็นแบบขากลม มีฉนวนที่โคนขาปลั๊กทั้ง 2 ขา เพื่อป้องกันนิ้วไม่ให้สัมผัสขาปลั๊กที่มีไฟ

8. เลือกซื้อปลั๊กไฟพ่วงที่มีเครื่องหมาย มอก. (มอก.2432) และ เครื่องหมายรับรองเนคเทค (NECTEC Mark) ที่ผ่านการทดสอบ 5 ด้านครอบคลุมมาตรฐาน มอก. และมีส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐาน มอก. เพื่อยกระดับความปลอดภัย และประสิทธิภาพการใช้งานให้มากขึ้น

ถ้าหากคุณมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3 ชิ้นอยู่ภายในบ้าน มีการที่ชาร์จ Smartphone หรือเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านปลั๊กไฟพ่วง ถ้าหากคุณรักชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อซื้อปลั๊กไฟพ่วงอย่าลืมเลือกซื้อปลั๊กไฟพ่วงมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงจากการลัดวงจรจากปลั๊กไฟสายพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

“เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เพิ่มความอุ่นใจ… ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน”

ที่มา : โดย สุรสิทธิ์ เหลาภา, กรรวี แก้วมูล, NECTEC