หน้าแรก News & Event “เวอร์ริทัส” เผยกลยุทธ์การบริหาร – จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่าน DataBerg Report

“เวอร์ริทัส” เผยกลยุทธ์การบริหาร – จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่าน DataBerg Report

แบ่งปัน

บริษัท เวอร์ริทัส  เทคโนโลยี ประจำประเทศไทย  ผู้นำระดับโลกในการบริหารจัดการดูแลข้อมูลแบบครบวงจร ได้จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ  “VERITAS CIO Roundtable – Know Your Data and Maximize the ROI”  เจาะลึกกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรมีแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบรวมทั้งวิเคราะห์การเติบโตของข้อมูลภายในองค์กรและมีบริการตรวจสุขภาพข้อมูลภายในองค์กรอีกด้วย จากการสำรวจ  DataBerg Report  ของคนในแวดวง IT ระดับองค์กรกว่า 1,475 คน จาก14 ประเทศทั่วโลก พบว่าข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรนั้นมีเพียง 14% ของข้อมูลในองค์กรทั้งหมดเท่านั้น แต่ข้อมูลที่ยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นั้น มีปริมาณรวมกันมากถึง 86%