หน้าแรก Data Center อีตั้น อิเลคทริค เปิดตัว นวัตกรรมใหม่ล่าสุดรับ ไทยแลนด์ 4.0

อีตั้น อิเลคทริค เปิดตัว นวัตกรรมใหม่ล่าสุดรับ ไทยแลนด์ 4.0

แบ่งปัน

บริษัทอีตั้น อิเล็คทริค จำกัด ผู้นำเทคโนโยลีด้านการจัดการพลังงาน เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์รวมถึงนวัตกรรมใหม่ล่าสุด เพื่อสนับสนุนธุรกิจไทยในยุค Digital Transformation รวมถึงนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

โดยในงานวันนี้จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ Micro Data Center ไปจนถึง Super capacitor ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจ สามารถจัดการระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการใช้งานอย่างยั่งยื่น เพื่อให้สอดรับกับการที่ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล และช่วยขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ดุษฎี ทองไทย Regional Channel Sales Manager Indo China กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้นำเสนอเทคโนโลยีอันล้ำสมัยให้กับผู้ใช้งานในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งทางอีตั้นมองเห็นโอกาสอันดีที่จะนำเสนอแนวทาง รวมถึงวิธีการใหม่ๆในการทำงานให้ง่ายขึ้น”

ดุษฎี ทองไทย Regional Channel Sales Manager Indo China

สำหรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ได้มีการประกาศใช้งานในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อพัฒนาเศษรฐกิจในประเทศ โดยมุ่งเน้นในการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับ 10 อุตสหกรรมหลักๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร , อุตสหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร

บริษัทอีตั้น อิเลคทริค มีพนักงานทั่วโลกกว่า 95,000 คน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการช่วยสนับสนุนสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย