หน้าแรก Advertorial สรุปงานสัมมนา The New Era of Digital for Business Solutions (จ.ขอนแก่น)

สรุปงานสัมมนา The New Era of Digital for Business Solutions (จ.ขอนแก่น)

แบ่งปัน

ประสบความสำเร็จด้วยดีกับงานสัมมนา The New Era of Digital for Business Solutions ได้รับความสนใจจากชาวไอทีจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมาก งานนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารระดับสูงของทางบราเดอร์ ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม AVANI จังหวัดขอนแก่น

โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร อาทิ นายโทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ, นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นกล่าวให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งยังมีวิทยากรพิเศษ ประกอบด้วย ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ อ.ปริญญา หอมเอนก กูรูด้านระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ชื่อดังของเมืองไทย ได้ร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไอทีในจังหวัดขอนแก่นด้วย

ชาวไอทีขอนแก่นสนใจข้อมูลกันอย่างคับคั่ง

โดยในงานครั้งนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของโซลูชั่นและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโลกของดิจิตอล พร้อมทั้งยังมีการจัดแสดงบูธสาธิตผลิตภัณฑ์

ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกอบด้วยโซลูชั่น 3 อย่างหลัก ได้แก่ โซลูชั่นด้านการพิมพ์และความปลอดภัย, โซลูชั่นการจัดการด้านลาเบลลิ่งที่ประยุกต์และอัพเดตต่อโลกอนาคต, และโซลูชั่นเรื่องการสแกนนิ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารจัดการเรื่องเอกสารให้เป็นไปได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

อ.ปริญญา หอมเอนก กูรูด้านระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ชื่อดังของเมืองไทย

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นกล่าวให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์

 

บราเดอร์ ขนทัพโซลูชั่น มากมายมาำแนะนำให้ชาวไอทีแถบภาคอีสาน
ท่าน อ.อภิศักด์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเข้าร่วมฟังงานในครั้งนี้ด้วย
ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในงานครั้งนี้