หน้าแรก Vendors HUAWEI สถาบันปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับหัวเว่ยสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับหัวเว่ยสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์

แบ่งปัน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดหาโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลกจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และการนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาโครงงานด้านเทคโนโลยีและสามารถนำมาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงนำไปใช้ได้จริง ซึ่งนับเป็นก้าวใหม่ของความร่วมมืออย่างมุ่งมั่นในการสร้างวิศวกรรุ่นใหม่ โดยผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

มร. โรบิน หลู รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่วว่า ในฐานะที่หัวเว่ยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลกนับเป็นจุดเด่นที่เชื่อมั่นได้ว่าองค์กรให้ความสำคัญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง และพีไอเอ็ม ในฐานะภาคการศึกษาที่มีองค์ความรู้ทั้งทางวิชาการสั่งสมอยู่จำนวนมาก รวมถึงจุดแข็งด้านจัดการศึกษาในรูปแบบ Work-based Education ที่หล่อหลอมหลักสูตรผ่านระบบการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงถือเป็นความร่วมมือที่สอดคล้องกันอย่างบูรณาการ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารซีพีออลล์อคาเดมี่ ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะดำเนินการในรูปแบบของโครงการจัดประกวดการแข่งขัน Smart Store Solution สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระดับปริญญาตรีและโท รวมทั้งเปิดกว้างให้กับนักศึกษาคณะวิชาอื่นๆที่สนใจ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า 150 คน