หน้าแรก Advertorial ลงทุนระบบ Private Cloud สำหรับองค์กรในราคาเท่ากับระบบ Virtualization ด้วย Dell Hybrid Cloud System for Microsoft

ลงทุนระบบ Private Cloud สำหรับองค์กรในราคาเท่ากับระบบ Virtualization ด้วย Dell Hybrid Cloud System for Microsoft

แบ่งปัน

สำหรับองค์กรที่มีแผนจะขยายระบบ Data Center ภายในองค์กรให้กลายเป็น Virtualization อยู่นั้น ทาง AMR Asia ได้จับมือกับ Dell เพื่อนำเทคโนโลยี Dell Hybrid Cloud System for Microsoft เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้องคก์รสามารถเริ่มต้นสร้างระบบ Private Cloud ที่พร้อมต่อยอดกลายเป็น Hybrid Cloud ในอนาคตได้ด้วยราคาที่เทียบเท่ากับการลงทุนระบบ Virtualization เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อ Virtualization ไม่เพียงพออีกต่อไป องค์กรก็ต้องก้าวต่อไปสู่การทำ Private Cloud

โดยทั่วไปแล้วการทำ Virtualization ภายในองค์กรนั้น ภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาและบริหารจัดการะบบ Virtualization Data Center ทั้งหมดนั้นมักจะตกเป็นของผู้ดูแลระบบเท่านั้น ทำให้สุดท้ายแล้วถึงแม้ Data Center จะได้รับประโยชน์จากการนำ Virtualization มาใช้ แต่นั่นก็ยังไม่ตอบสนองต่อธุรกิจในยุค 4.0 ที่ต้องการความยืดหยุ่น ความรวดเร็ว และความต่อเนื่องของธุรกิจ รวมถึงภาระในการดูแลรักษาและบริหารจัดการซึ่งยังคงเป็นคอขวดของเหล่าผู้ดูแลระบบอยู่ดี

Private Cloud สำหรับองค์กรนั้นจึงกลายเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดขึ้นมาจาก Virtualization โดยเสริมความสามารถในการทำ Automation เพื่อบริหารจัดการงานต่างๆ โดยอัตโนมัติให้มีความรวดเร็วและผิดพลาดน้อย รวมถึงเสริมการทำ Self-Service Portal เพื่อให้แผนกอื่นๆ ในองค์กรสามารถทำการร้องขอการใช้งาน IT Infrastructure ได้เองโดยอัตโนมัติภายใต้โควต้าที่กำหนด ทำให้การทำงานของเหล่าผู้ดูแลระบบนั้นน้อยลง และทุกแผนกในองค์กรสามารถทำการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้นไปในตัว

dell hybrid cloud

Dell Hybrid Cloud for Microsoft: ระบบ Private Cloud ที่พร้อมบริหารจัดการ Public Cloud จากทุกค่ายได้ในราคาเทียบเท่ากับระบบ Virtualization

เพื่อตอบโจทย์ขององค์กรที่ต้องการลดภาระของเหล่าผู้ดูแลระบบไปพร้อมๆ กับการเพิ่มความคล่องตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรม Dell จึงได้จับมือกับ Microsoft เพื่อนำเสนอโซลูชัน Dell Hybrid Cloud for Microsoft เพื่อให้เหล่าองค์กรสามารถก้าวไปสู่การทำ Private Cloud ได้อย่างง่ายดายและไม่ซับซ้อน โดยมี AMR Asia เป็นพาร์ทเนอร์เพื่อให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ สำหรับเหล่าองค์กรภายในประเทศไทย

การนำเสนอ Dell Hybrid Cloud for Microsoft ครั้งนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยี Private Cloud มานำเสนอให้เหล่าองค์กรได้พิจารณาใช้งานได้ภายในราคาเทียบเท่ากับการลงทุนระบบ Virtualization เท่านั้น ทำให้องค์กรมีทางเลือกที่มากขึ้นในต้นทุนที่เท่าเดิมในการปรับปรุง Data Center ขององค์กรต่อไปในอนาคต

dell hybrid cloud

Private Cloud สำหรับองค์กร: รองรับการทำ Virtualization สำหรับ Microsoft Windows Server ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด พร้อม Self-Service Portal

ภายใน Dell Hybrid Cloud for Microsoft นี้จะประกอบด้วย Technology Stack จาก Microsoft ร่วมกับ Dell เป็นหลัก ดังต่อไปนี้

 • Microsoft Windows Server 2012 R2สำหรับการทำหน้าที่เป็นทั้งระบบปฏิบัติการและ Hypervisor สำหรับใช้ในการทำ Virtualization
 • Microsoft System Center 2012 R2สำหรับการบริหารจัดการในระดับของระบบปฏิบัติการและ Hypervisor ทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง
 • Microsoft Storage Spacesสำหรับทำหน้าที่เป็น Software-Defined Storage เพื่อรองรับการเพิ่มขยายระบบจัดเก็บข้อมูลด้วย Commodity Server ภายในองค์กรได้ในราคาประหยัด และตอบโจทย์การทำระบบ Hyper-Converged Infrastructure ได้ในหนึ่งเดียว
 • Microsoft Windows Azure Packระบบริหารจัดการ, Automation และ Self-Service Portal ที่จะทำงานร่วมกับเทคโนโลยีทั้งหมดของ Microsoft เพื่อสร้างบริการ Private Cloud ให้พร้อมใช้งานได้ภายในองค์กร
 • Dell iDRACและ Dell Open Manage ระบบติดตามการทำงานและการบริหารจัดการ Hardware ของ Dell ที่อยู่ภายใน Dell Hybrid Cloud for Microsoft ได้อย่างครอบคลุม
 • Dell Deployment and Operations Packระบบสำหรับการ Deploy Hardware ใหม่ๆ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง Configuration บน Hardware เดิมที่มีอยู่ภายใน Dell Hybrid Cloud for Microsoft เพื่อให้ Hardware แต่ละชุดสามารถเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นหลากหลายยิ่งขึ้น

ซึ่งข้อดีของการที่เทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็น Microsoft นี้ก็ทำให้องค์กรที่มีการใช้งาน Microsoft Windows Server เป็นหลักนั้นจะสามารถประหยัดต้นทุนค่าลิขสิทธิ์การใช้งานลงไปได้ค่อนข้างมากในระยะยาว อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงในการสร้างระบบใหม่ๆ หรือสร้างระบบสำรองให้กับเหล่า Application ที่ทำงานบน Microsoft Windows Server ได้นั่นเอง

นอกจากนี้ในมุมของเหล่านักพัฒนา Software ภายในองค์กรที่ใช้งานเทคโนโลยีของ Microsoft เป็นหลักนั้น การที่สามารถร้องขอใช้งาน Microsoft Windows Server เพื่อใช้ในการพัฒนา Application ใหม่ๆ เพิ่มเติมได้อย่างอิสระและรวดเร็วผ่านทาง Self-Service Portal ของ Microsoft Windows Azure Pack นี้ก็จะช่วยให้การพัฒนาความสามารถใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ นั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รับกับการมาของการทำ Digital Transformation ได้เป็นอย่างดี

dell_hybrid_cloud3

พร้อมสรรพทั้ง Server, Storage, Networking และ Management ในหนึ่งเดียวจาก Dell

ในฝั่งของ Hardware ภายใน Dell Hybrid Cloud for Microsoft นั้น จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ Hardware จาก Dell เป็นหลัก ได้แก่

 • Dell PowerEdge Serversระบบ Server ประสิทธิภาพสูงจาก Dell เพื่อติดตั้ง Software ต่างๆ จาก Microsoft และบริหารจัดการในระดับ Hardware ได้ผ่านโซลูชันของ Dell เอง โดยจะมี Server หลากหลายสำหรับทำหน้าที่ให้บริการ Compute, Storage และ Management แยกกันไป
 • Dell PowerVault Storageระบบ DAS Storage สำหรับเชื่อมต่อกับ Dell PowerEdge Server เครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Storage ร่วมกับ Microsoft Storage Spaces เพื่อให้บริการ Software-Defined Storage ที่สามารถเพิ่มขยายได้ง่ายและนำไปใช้งานได้อย่างอิสระ
 • Dell Networking S4048-ONอุปกรณ์ Data Center Switch ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน Dell Hybrid Cloud for Microsoft ด้วย 48x 10GbE พร้อม Uplink ขนาด 4x 40GbE ทำให้ทุกการเชื่อมต่อภายในระบบ Hybrid Cloud นี้มีความเร็วสูงสุดอยู่เสมอ
 • Dell PE-R730XDระบบบริหารจัดการสำหรับการปกป้องข้อมูลภายในระบบ  Cloud ที่ทำงานได้แบบอัตโนมัติ, รองรับการกู้คืนข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และเชื่อมต่อกับระบบ Hybrid Cloud ได้อย่างสมบูรณ์ รองรับการสำรองข้อมูลในระยะยาวได้อย่างคุ้มค่า
 • Dell PE-R430สำหรับติดตั้ง Dell Cloud Manager เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั้ง Private Cloud และ Public Cloud ทั้งหมดร่วมกันได้จากศูนย์กลาง สร้างเป็นระบบ Hybrid Cloud สำหรับองค์กรให้พร้อมใช้งานได้ทันที

dell hybrid cloud

เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีของ Microsoft เดิมที่มีอยู่ภายในองค์กรได้ทันที

โซลูชันนี้ยังมีข้อดีที่น่าสนใจในแง่ของการทำงานร่วมกับระบบของ Microsoft เดิมที่มีอยู่ภายในองค์กรให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Private Cloud หรือ Hybrid Cloud ได้ด้วย ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่เดิมภายใน Data Center เข้ามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Cloud ภายในองค์กรได้ด้วยการลงทุนใน License สำหรับการบริหารจัดการเพิ่มเติมเท่านั้น

dell hybrid cloud

Multi-Cloud: บริหารจัดการทุก Cloud จากผู้ให้บริการชั้นนำทุกรายด้วย Dell Cloud Manager

Dell Cloud Manager นี้คือพระเอกหลักของโซลูชัน Dell Hybrid Cloud for Microsoft ที่ทำให้ระบบ Private Cloud นี้กลายเป็น Hybrid Cloud ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความสามารถในการรองรับการบริหารจัดการบริการ Public Cloud ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Digital Ocean, ScaleMatrix, Joyent และ Google Compute Enginer อีกทั้งยังรองรับการบริหารจัดการ Private Cloud ในตัวได้หลากหลายทั้ง Microsoft Windows Azure Pack, VMware, CloudStack, Virtustream และ OpenStack

ความหลากหลายนี้จะทำให้ระบบ Hybrid Cloud ขององค์กรนี้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นในอนาคต และไม่ต้องผูกติดกับโซลูชันใดโซลูชันหนึ่งอีกต่อไป ส่งผลให้องค์กรสามารถเลือกลงทุนใน IT Infrastructure ที่เหมาะสมต่อทิศทางของธุรกิจและการลงทุนได้อย่างสูงสุด ไม่ต้องติดกับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งอีกต่อไป

ในอีกมุมหนึ่ง การที่ผู้ดูแลระบบภายในองค์กรมีเครื่องมือในการติดตามและบริหารจัดการการใช้งาน Public Cloud ได้หลากหลายนี้ จะทำให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการทำ Shadow IT ที่เหล่านักพัฒนาหรือผู้ใช้งานภายในองค์กรจะไปเช่าใช้บริการ Cloud ด้วยตัวเองลงไปได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ใช้งานยังคงใช้บริการ Cloud ที่ตนเองต้องการได้ ในขณะที่ผู้ดูแลระบบยังคอยติดตามและควบคุมได้อยู่

นอกจากนี้ Dell Cloud Manager เองก็ยังรองรับการทำ DevOps ได้จากการรองรับการทำงานร่วมกับระบบ Container ชื่อดังอย่าง Docker และระบบ Automation อย่าง Chef และ Puppet ได้ ทำให้องค์กรมีความพร้อมยิ่งขึ้นในการพัฒนา Cloud-Native Application ต่อยอดในอนาคต

AMR_image006

 

รับบริการระดับมืออาชีพจาก Dell และ AMR Asia ได้โดยตรง

ทาง Dell และ AMR Asia ได้จับมือกันเพื่อนำเสนอ Dell Hybrid Cloud for Microsoft ภายในประเทศไทยด้วยบริการในระดับมืออาชีพที่จะเข้าไปช่วยองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมความต้องการ, การออกแบบระบบ, การปรับแต่งระบบ, การติดตั้ง, การฝึกอบรมการใช้งาน และการดูแลรักษาต่อเนื่องในระยะยาวนั่นเอง

สนใจติดต่อ AMR Asia ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Cloud & Mobile Workspace สำหรับองค์กร

ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม, อยากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ, ต้องการทดสอบระบบ หรือต้องการใบเสนอราคาสำหรับระบบ Dell Hybrid Cloud for Microsoft เพื่อนำไปใช้พิจารณาเทียบกับการลงทุนระบบ Virtualization หรือ Data Center ภายในองค์กร สามารถติดต่อทีมงานของ AMR Asia ได้โดยตรงทันทีที 02-589-9955 หรือ ยูถิกา คเชนทร์สถิต 081-944-9194

เกี่ยวกับ AMR Asia

AMR Asia มุ่งเน้นการให้บริการด้านโซลูชัน Cloud & Mobile Workspace สำหรับองค์กรเป็นหลัก มีพนักงาน 300 คน กว่า 70% ทำหน้าที่ในฐานะของวิศวกร  AMR Asia พร้อม Enable ให้ลูกค้ามี Private Cloud และ Hybrid Cloud เป็นของตนเอง รวมถึงการนำ Public Cloud มาใช้ประโยชน์เป็นไซท์สำรองฉุกเฉิน DRaaS และโซลูชั่นที่ตอบสนองการรวมศูนย์ทรัพยากรไอที และการทำงานนอกสถานที่ อาทิ Desktop Virtualization, Enterprise Collaboration and Productivity และEnterprise Mobility Management (EMM) เป็นต้น http://www.whitespace-cloud.com/