หน้าแรก News & Event ยูไอเอชผนึกพันธมิตรธุรกิจนำองค์กรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ยูไอเอชผนึกพันธมิตรธุรกิจนำองค์กรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

แบ่งปัน

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรสำหรับองค์กรธุรกิจ พร้อมด้วย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไซแมนเทค (ประเทศไทย)จํากัด  ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจในการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และ Microsoft office 365

เพื่อให้นำไปใช้ขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดสัมมนา “บริหารองค์กรในยุค Thailand 4.0 ให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัย”  เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม   ประเดิม นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก