หน้าแรก Cloud ม.เทคโนโลยีมหานคร แจ๋ว ! จับมือซินนาคอร์ ผุดโครงการ Zimbra Innovation Program

ม.เทคโนโลยีมหานคร แจ๋ว ! จับมือซินนาคอร์ ผุดโครงการ Zimbra Innovation Program

แบ่งปัน

โครงการ Zimbra Innovation Program  มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคและทักษะในการคิดเชิงวิพากย์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโซลูชั่นซอฟต์แวร์ให้แก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด และสนับสนุนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการก้าวเป็นดิจิทัลฮับแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งพัฒนาให้บริการของรัฐแก่ภาคการศึกษา การลงทุน การท่องเที่ยว และอื่น ๆ ให้ดีขึ้น

โครงการนี้จะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ครบถ้วนจำเป็นสำหรับอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (developer) โดยเฉพาะในระบบเปิด (opensource) มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ , ระบบเสมือนจริง (virtualization) , messaging platform (Zimbra) , ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่าย พร้อมทั้งออกใบรับรองความสามารถในการผ่านหลักสูตรให้โดยทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (IST MUT) ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ทั้งเป็นหลักสูตรและการเปิดอบรมระยะสั้น โดยทางคณะมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างครบครันอันได้แก่ระบบการต่อเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวิชาการและการเรียนการสอนในคณะ นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนแพลตฟอร์มอีเมล์ Zimbra จากทางซินนาคอร์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยมหานครอีกด้วย

รองศาสตราจารย์สุเจตน์ จันทรังษ์ (D.ENG) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

“มีความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่าผู้ดูแลระบบในตลาดไอทีของประเทศไทยจำนวนมาก แต่ปัจจุบันบุคลากรในประเทศยังขาดการฝึกอบรมทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอ การร่วมมือกันกับซินนาคอร์จะช่วยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทางวิชาการของเราให้ก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้เราสามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่จำเป็นเพียงพอที่จะผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายทางดิจิทัล หรือ Thailand 4.0 ได้” แถลงโดยรองศาสตราจารย์สุเจตน์ จันทรังษ์ (D.ENG) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการเปิดตัว Zimbra Innovation Programโครงการนี้จะให้การอบรมความรู้ความสามารถที่จำเป็นทางด้านการพัฒนาระบบเปิดแก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่มีความจำเป็นแก่ประเทศไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และขณะเดียวกันเราจะได้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมาช่วยให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดประเทศไทยที่กำลังเจริญเติบโต ถือว่าเป็นโครงการนำร่องความร่วมมือระหว่างเรากับสถาบันการศึกษาเป็นครั้งแรก โดยในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือนี้ไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกต่อไป” แถลงโดยคุณเบรนท์ ริเมส รองประธานฝ่ายบริหารการขายและการตลาดของซินนาคอร์