หน้าแรก Networking & Wireless มัลแวร์ใหม่ ! แฮ็กระบบได้ ด้วยการจับจังหวะการกระพริบไฟ LED บนเราท์เตอร์

มัลแวร์ใหม่ ! แฮ็กระบบได้ ด้วยการจับจังหวะการกระพริบไฟ LED บนเราท์เตอร์

แบ่งปัน
ศูนย์วิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัย Ben-Gurion ในอิสราเอล ค้นพบวิธีแฮ็กข้อมูลที่ส่งผ่านเราท์เตอร์ได้ด้วยการจับสัญญาณกระพริบไฟ LED บนเราท์เตอร์

แต่อย่างไรก็ดี แฮ็กเกอร์จำเป็นต้องหาวิธีที่จะติดตั้งมัลแวร์สายพันธุ์พิเศษที่เรียกว่า xLED ลงในเราท์เตอร์ให้ได้เสียก่อน ซึ่งถ้าเราท์เตอร์ของเหยื่อมีช่องโหว่ ซึ่งอาจมาจากเฟิร์มแวร์ที่ไม่ได้อัพเดต จนทำให้มัลแวร์พิเศษดังกล่าวเข้าไปฝังตัวเองในเราท์เตอร์ได้แล้ว ก็จะสามารถตรวจจับข้อมูลในรูปแบบเลขฐานสองตามจังหวะการกระพริบไฟได้ คือ เมื่อไฟดับ เท่ากับค่า 0 และเมื่อไฟติด มีค่าเท่ากับ 1 เป็นต้น ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์หรือกล้องจับภาพรูปแบบการกระพริบไฟของเราท์เตอร์เพื่อนำมาตีความเป็นข้อมูลเลขฐานสองควบคู่กันไปด้วย

นักวิจัยลงความเห็นว่า ยิ่งเราท์เตอร์มีไฟ LED บอกสถานการณ์วิ่งของข้อมูลจำนวนมากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถดูดข้อมูลออกมาได้มากเท่านั้น นอกจากนี้ การใช้กล้องจับภาพไฟ LED อย่างกล้องวงจรปิดในห้องเซิร์ฟเวอร์ ก็สามารถใช้เทคนิคตัวเซ็นเซอร์รับแสงที่ไวต่อการจับภาพที่เปลี่ยนแปลงเพื่อจับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยดูดข้อมูลด้วยอัตราเร็วมากที่สุดถึง 1000 บิตต่อวินาที

วิธีนี้เหมาะกับการขโมยข้อมูลปริมาณมากๆ แต่อย่างไรก็ดี ด้วยเงื่อนไขที่ต้องติดตั้งมัลแวร์ลงบนเราท์เตอร์ก่อนให้ได้ ทำให้แฮ็กเกอร์อาจมองว่าถ้าถึงขนาดฝังไวรัสลงเราท์เตอร์ได้แล้ว คงให้มัลแวร์ที่แฝงตัวนั้นดูดจับข้อมูลด้วยวิธีการอืนจะง่ายกว่ามานั่งแฮ็กกล้องวงจรปิดควบคู่กันไปเพื่อตรวจดูการกระพริบของไฟเราท์เตอร์

ที่มา : https://www.hackread.com/hackers-can-steal-data-using-routers-leds/