หน้าแรก Vendors Fortinet ฟอร์ติเน็ตให้ บริการ FortiCloud 3.2 จัดเต็มด้านซีเคียวริตี้

ฟอร์ติเน็ตให้ บริการ FortiCloud 3.2 จัดเต็มด้านซีเคียวริตี้

แบ่งปัน

ฟอร์ติเน็ต ได้ออกอัปเดตครั้งใหญ่ให้กับบริการ FortiCloud เวอร์ชั่น 3.2 เพื่อตอบโจทย์การทำซีเคียวริตี้แฟบลิคในระดับองค์กรผ่านคลาวด์ โดยให้ศักยภาพความสามารถใหม่ๆ มากขึ้น

จอห์น แมดดิสัน รองประธานอาวุโส ด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นแห่งฟอร์ติเน็ตได้อธิบายว่า “ในปัจจุบัน องค์กรในทุกขนาดไม่ว่าจะขนาดใหญ่ กลางหรือขนาดเล็กล้วนประสบปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่ยังต้องเผชิญกับภาวะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในทุกมุมโลก ซึ่งฟอร์ติเน็ตได้มุ่งมั่นจัดหาโซลูชั่นเต็มประสิทธิภาพชั้นแนวหน้าที่จัดการง่ายให้แก่องค์กรมาโดยตลอด

ทั้งนี้ บริการ FortiCloud เวอร์ชั่น 3.2 ใหม่นี้จะควบคุมโซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่ทำงานอยู่บนผืนผ้าซีเคียวริตี้แฟบลิค จึงช่วยให้องค์กรเอสเอ็มบีขนาดเล็กและกลางสามารถลดเวลาในการจัดการความปลอดภัยให้น้อยลง จึงทุ่มเทเวลาสร้างธุรกิจของตนได้มากยิ่งขึ้น”

ความสามารถของ FortiCloud 3.2 มีดังนี้

– สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ฟอร์ติเกต ได้ตั้งแต่การติดตั้ง การกำหนดค่า การติดตามการทำงานไปจนถึงการแก้ไขปัญหาผ่านคลาวด์
– สามารถบริหารจัดการอุปกร์ FortiAP และ FortiSwitch ได้จากศูนย์กลางผ่านคลาวด์
– กำหนดค่า Access Control และ Application Usage Policy ได้
– รวมระบบของตนเข้ากับแซนบ๊อกซ์เพื่อตรวจจับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนสูงและที่เป็นประเภท Zero Day ได้ดีขึ้น
– สามารถสนับสนุนเหล่า Systems Integrator (SI) ที่มีโมเดลธุรกิจแบบ Managed Security Service Provider (MSSP) ได้ดีขึ้น
– องค์กรเอสเอ็มบีสามารถเลือกใช้บริการตามรูปแบบ Security as a Service (SaaS) ได้อิสระ จึงลดต้นทุนการใช้ฮาร์ดแวร์