หน้าแรก Cloud นักวิเคราะห์คาด การใช้จ่ายงบไอทีในตลาด Cloud Computing จะเพิ่มสูงขึ้นในปีหน้า 34%

นักวิเคราะห์คาด การใช้จ่ายงบไอทีในตลาด Cloud Computing จะเพิ่มสูงขึ้นในปีหน้า 34%

แบ่งปัน

องค์กรต่างๆ จะมีการใช้จ่ายเงินด้านไอทีโดยประมาณ 1 ใน 3 ของงบประมาณทั้งหมดไปยังบริการและเซอร์วิสด้าน คลาวด์ ในปีหน้า โดยพวกเขาจะเริ่มหันมาไว้วางใจผู้ให้บริการด้าน infrastructure as a service (IaaS) และ software as a service (SaaS)

จากรายงานของทาง 451 Research ระบุว่า ปัจจุบันองค์กรเอ็นเทอร์ไพรส์ นั้นได้มีการใช้งบประาณไปกับบริการด้านโฮสต์ติ้งและคลาวด์เป็นเงินประมาณ 28% จากงบประมาณของพวกเขาทั้งหมด และในปีหน้าคาดว่าจะมีการเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 34% และชี้ให้เห็นอีกด้วยว่าองค์กรต่างๆ เริ่มมีความมั่นใจกับทางผู้ให้บริการด้านโครงสร้างอินฟราสตรัคเจอร์, แอพพลิเคชั่น, และบริการด้านการบริหารจัดการและความปลอดภัยต่างๆ จากผู้ให้บริการภายนอกมากขึ้น

โดยหากเจาะลึกลงในบริการด้านคลาวด์ลงไปอีกหน่อยจะพบว่า มีการแบ่งสัดส่วนตัวเลขของการใช้บริการคลาวด์กันอย่างชัดเจนขึ้นโดยที่เกือบ 31% จะใช้จ่ายในส่วนของบริการด้านอินฟราสตรัคเจอร์ (IaaS), ในขณะที่ตัวเลขจำนวนมากที่สุดคือ 42%ไปตกอยู่ที่บริการด้านแอพพลิเคช่น (SaaS), บริการด้านการบริหารจัดการอยู่ที่ 13.5%, บริการด้านความปลอดภัยอยู่ที่ 8.6% และการบริการด้านมืออาชีพเกี่ยวกับโครงการคลาวด์ต่างๆ อยู่ที่ 5%

451chart1

นักวิเคราะห์ยังได้ระบุต่อไปว่าตัวเลขบริการด้านโฮสต์ติ้งและคลาวด์แบบ unmanaged หรือแบบบริการจัดการโครงสร้างด้วยตัวเองนั้นอยู่ที่ตัวเลขประมาณ 56% โดยที่ตัวเลขดังกล่าวทั้ง IaaS และ SaaS นั้นเป็นของเวนเดอร์ที่มีสเกลขนาดใหญ่

451research2

สำหรับผลการสำรวจเหล่านี้ทำขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนในปี 2016 ที่ผ่านมา ซึ่งถามไปยังคนไอทีจากกว่า 580 แห่งทั่วโลก

ที่มา : http://www.zdnet.com/article/cloud-computing-this-is-how-much-youll-be-spending-on-it-next-year/