หน้าแรก News & Event ดีแทค ยอมขยายเสาสัญญาณ !! หลังเสียงร้องจากผู้ใช้ให้ขยายกว่า 8,000 แห่ง

ดีแทค ยอมขยายเสาสัญญาณ !! หลังเสียงร้องจากผู้ใช้ให้ขยายกว่า 8,000 แห่ง

แบ่งปัน

จากรูปแบบเดิมในการหาพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณจะทำจากฝ่ายผู้ให้บริการฝ่ายเดียว โดยจัดทีมงานลงพื้นที่ เพื่อหาสถานที่และบริเวณที่เหมาะสม กำหนดเป็นจุดตั้งเสาเพื่อรองรับการใช้บริการ ซึ่งบางพื้นที่จะประสบปัญหา (pain point) คือ ที่ดินบริเวณเหมาะสมในการติดตั้งเสา หรืออาคารสถานที่นั้นจะไม่สามารถหาผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงและมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาได้

ดังนั้นภารกิจการขยายเสาสัญญาณให้ตรงกับความต้องการใช้งานและการหาพื้นที่ติดตั้งอย่างเร่งด่วน ทำให้พนักงานดีแทคมองเห็นจุดที่แตกต่างจากเดิม และนำเสนอด้วยการพลิกกลยุทธ์สู่รูปแบบแนวคิดของความร่วมมือจากลุ่มคนจำนวนมาก (Crowdsourcing) มาลดปัญหาหรืออุปสรรคในการหาพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ ด้วยวิธีการที่นำโจทย์คือการหาพื้นที่ส่งผ่านไปยังกลุ่มคนจำนวนมากที่เปิดโอกาสร่วมสร้างสรรค์คำตอบหรือแก้ปัญหาร่วมกัน โครงการ Flip for Site จึงได้เกิดขึ้น

โครงการ Flip for Site ทำให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นถึง 3 เท่า ในการหาพื้นที่ขยายสัญญาณ และทุกจุดที่มีผู้เสนอเข้ามาจะถูกนำไปจะพิจารณาประกอบกับแผนพัฒนาโครงข่ายดีแทคในทันที นายบุญชัย ตันติวุฒิพงศ์ พนักงานดีแทค หนึ่งในทีมที่คิดริเริ่มโครงการ Flip for Site กล่าวว่า “โครงการ Flip for Site เป็นการใช้แนวคิดความร่วมมือจากลุ่มคนจำนวนมาก (Crowdsourcing) มาช่วยในการหาพื้นที่ติดตั้งเสาของวงการโทรคมนาคม ทำให้ผู้ใช้งานหรือประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วม โดยดีแทคสามารถดำเนินการขยายเสาสัญญาณได้เพิ่มขึ้น เร็วขึ้น เพื่อรองรับบริการในจุดต่างๆ โดยวันนี้มีผู้เสนอจุดติดตั้งเสาสัญญาณเกือบ 8,000 แห่ง”

อ่านข่าว : หนุ่มโซลเชียลโพสต์คลิป แซว DTAC 4G อั้ม 

ล่าสุดดีแทคได้ติดตั้งเสาสัญญาณจากโครงการ Flip for Site บนอาคารที่ตั้งซอยอิสรภาพ 33 ย่านฝั่งธนบุรี เพื่อขยายสัญญาณทั้ง 4G และ 3G สู่ชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียง