หน้าแรก News & Event ดีแทคประกาศรับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000

ดีแทคประกาศรับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000

แบ่งปัน

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ประกาศการนำ ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการเป็นที่ยอมรับจากสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายแรกที่นำหลักเกณฑ์นี้มาใช้