หน้าแรก Home feature Webinar : เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อธุรกิจของคุณ โดย WD

Webinar : เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อธุรกิจของคุณ โดย WD

แบ่งปัน

Empowering Data driven by AI-Ready for your Business
เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อธุรกิจของคุณ

การบริหารจัดการเรื่องของเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บข้อมูลในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฝ่ายไอทีขององค์กร เพื่อจะช่วยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้อย่างเต็มขั้น และในงานสัมมนาแบบออนไลน์ “Empowering Data driven by AI-Readyfor your Business” ที่จัดขึ้น Western Digital จะช่วยให้องค์กรได้มองเห็นองค์ประกอบสำคัญของข้อมูล รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นตัวผลักดันให้เกิดการใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่

อีกทั้งยังจะได้พบกับโซลูชั่นด้านการจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะจากทาง Western Digital ที่จะมาแนะนำเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบการใช้งานดิสก์และสตอเรจในงานที่แตกต่างกัน ตลอดจนคุณจะได้พบกับกรณีศึกษา ที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ
การบริหารจัดการข้อมูลระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิด (Smart Security), การบริหารจัดการข้อมูลระบบไฟจราจร (Smart City) การบริหารจัดการข้อมูลทางสาธารณะสุข (Smart Health) เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย

รายละเอียดการสัมมนา
หัวข้อ : Empowering Data driven by AI-Ready for your Business
วัน-เวลา : วันพฤหัสที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 -15.30 น.
ช่องทาง : สัมมนาออนไลน์ (Zoom)
ภาษา : การบรรยายเป็นภาษาไทย

กำหนดการ
14.00 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
14.05 น. เทคโนโลยีด้านการจัดเก็บข้อมูลจากทาง Western Digital
โดย – คุณอันธิกา ชินวัตร Channel Sales Manager, บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
14.30 น. ความสำคัญของการจัดการข้อมูล และแนวคิดด้าน AI Solutions
โดย – ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15.10 น. ถาม-ตอบ และพูดคุยถึงกรณีศึกษาการนำสตอเรจไปใช้เพื่อรองรับระบบ AI
15.30 น. จับรางวัล Lucky Draw

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! ที่
https://bit.ly/3dmnFXT

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-001-9973 หรืออีเมล์ที่ event2@etpnews.com