หน้าแรก Security Webinar : วิธีการแก้ไขปัญหาในการช่วยรักษาความปลอดภัยจาก McAfee

Webinar : วิธีการแก้ไขปัญหาในการช่วยรักษาความปลอดภัยจาก McAfee

แบ่งปัน

นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่สมบูรณ์แบบในการช่วยรักษาความปลอดภัยของ Data และ User จาก Device to Cloud

ปัจจุบันมีการใช้งาน cloud เพื่อจัดเก็บข้อมูล, ประมวลผล, และรันแอปพลิเคชันในองกรค์ขนาดใหญ่จนไปจนขนาดเล็กยังคงดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็วทำให้รองรับการใช้งานจากทุกๆ ที่ ไม่ใช่แต่เฉพาะในองค์กรอีกต่อไป ส่งผลกระทบ ให้ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุม การใช้งานเป็นไปได้ยาก

เพราะ พนักงาน อุปกรณ์ และ ข้อมูล สามารถสร้างและเก็บได้จากทุกๆ ที่ อ้างอิงจาก Gartner ที่มีการกำหนดหลักการพื้นฐานในการดำเนิน Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment (CARTA)เพื่อการยืนยันและเชื่อถือได้

โดยสามารถรับฟังแนวทางและรูปแบบการรักษาความปลอดภัยของ McAfee ได้ที่นี่ คลิกลงทะเบียน